31-10-2017

Oslo trenger fortsatt en oslovennlig regjering

Tybring-Gjeddes innlegg gir et dekkende bilde på Høyres strategi for tiden: regjeringen skal ta æren for alt som er bra i Oslo, mens skylden for alt som er problematisk skal legges på byrådet.

I Dagsavisen 11. oktober understreker jeg det åpenbare: at Oslo trenger en oslovennlig regjering. 18. oktober kommer Høyres Mathilde Tybring-Gjedde regjeringen til unnsetning, og hevder at Oslo kommune aldri i historien har fått «så store overføringer fra en regjering».

Tybring-Gjeddes innlegg gir et dekkende bilde på Høyres strategi for tiden: regjeringen skal ta æren for alt som er bra i Oslo, mens skylden for alt som er problematisk skal legges på byrådet. Strategien er fordummende. Tybring-Gjedde hevder for eksempel at byrådet foreslår «å kutte budsjettet til Osloskolen med 40 millioner kroner» selv om faktum er at byrådet styrker Osloskolen med 210 millioner kroner netto i rene politiske satsinger i 2018. Faktisk er skolebudsjettet økt med 1,8 milliarder kroner siden velgerne sa farvel til Høyre-byrådet i 2015. Videre er det mer enn spesielt å lese Tybring-Gjeddes omtale av den statlige satsingen på flere barneskolelærere. Høyre har gjennom sin regjeringstid vist at de er det beste partivalget for alle som ikke vil ha flere lærere i skolen. Selv om KrF i denne og flere saker har reddet regjeringen, er det lite troverdig at Tybring-Gjedde rykker og ut og presenterer flere lærere som en satsing fra regjeringen.

Selv om Oslo kommune også i statsbudsjettet for 2018 får frie inntekter, ligger det direkte kutt som Tybring-Gjedde ikke nevner: 5.000 barn i Groruddalen og Oslo Sør har mistet gratis kjernetid i barnehagen. 100 millioner kroner er kuttet i Groruddalssatsingen. Område-satsingen i Oslo Sør blir så godt som avlyst fra regjeringens side. 58 lærere i ungdomsskolen i Oslo er sagt opp. Videre bryter regjeringen barnehageforliket, sender en høyere regning for å gå i barnehagen til byens småbarnsforeldre og holder flere oslobarn hjemme gjennom en betydelig satsing på økt kontantstøtte. Men det stopper ikke der: Etter at regjeringen gjennom flere år trenerte Arbeiderpartiets forslag om 50 prosent barnehagelærere i barnehagen, har regjeringen på overtid fulgt opp, men da med en betydelig underfinansiert reform. Igjen bryter regjeringen prinsippet om statlig fullfinansiering av reformer og regelverksendringer.

Det er grunn til å gjenta: Oslo trenger en oslovennlig regjering.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!