02-11-2017

Oslo savner allerede KrFs Hans Olav Syversen – nå må derfor alle partier ta ansvar

Enkeltpersoner er ofte viktigere i politikken enn man skulle tro.

Når tidligere stortingsrepresentant fra KrF, Hans Olav Syversen, ikke lenger er stortingsrepresentant kan det få store og negative konsekvenser for Oslo. Med mindre de andre partiene overtar stafettpinnen etter den tidligere KrF-representanten.

I 2004 ble andrelinjebarnevernet i resten av landet, i hovedsak ansvaret for barn som plasseres utenfor hjemmet, overført fra fylkeskommunene til den statlige Barne-, ungdoms og familieetaten, også kalt Bufetat. Oslo beholdt ansvaret selv. De første ti årene ble tilskuddet til Oslo i hovedsak kun prisjustert. Samtidig økte barnetallet i Oslo med 25 prosent. Det betyr at Oslo ikke fikk kompensert for at det ble mange flere unger i byen og dermed fikk Oslo stadig mindre penger per barn for å finansiere barnevernstjenestene. Fra 2016 fikk Oslo endelig kompensasjon for barnetallsveksten, men underdekningen fra de første ti årene består. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at Oslo skal få om lag 150 millioner kroner mindre fra staten til bruk på barnevern enn hva kommunen ville fått med samme finansieringsmodell som andre kommuner med tilsvarende ansvar. Dette er en urettferdighet mot en av de aller svakeste gruppene i Oslo.

Det er bred politisk enighet i Oslo om å stanse denne urettferdigheten. I juni 2016 sendte gruppelederne fra alle partiene i Oslo bystyre et brev til Stortinget og ba dem å rette opp urettferdigheten. På nasjonalt hold foreslo byrådspartiene Ap, MDG OG SV i fjor å rette opp hele denne skjevheten og Arbeiderpartiet har også lagt det inn i sitt nasjonale program.

I budsjettforhandlingene med regjeringen for 2017, sikret innsats fra KrFs Hans Olav Syversen 15 mill. kroner til Oslo for å rette opp noe av skjevheten. Dette var bra levert fra Syversen, men det er selvsagt ikke nok siden det da fortsatt gjenstår om lag 150 millioner kroner. Siden det er et tverrpolitisk ønske i Oslo om å gjøre noe med dette hadde jeg håpet at regjeringen denne gangen ville ordne opp. Det er derfor svært skuffende at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 ikke ville gjøre noe for å rette opp i denne vedvarende urettferdigheten overfor noen av de svakeste i samfunnet. Vi kan ha politisk uenighet om mye, men hvordan vi finansierer barnevernet i Norge bør ikke være vesentlig dårlige for Oslo enn for resten av landet. Vårt håp er derfor at det nye flertallet på Stortinget (Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt) vil ta opp stafettpinnen etter Hans-Olav Syversen og rette opp denne klare uretten når budsjettet kommer til behandling i Stortinget.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!