ANNONSE

16-02-2017

Oslo kommune har malt seg inn i et hjørne

Avfallssituasjonen i Oslo viser hvor ille det kan gå når kommunen gjennomfører konkurranser med ensidig fokus på laveste pris.

Konkurranseutsatt renovasjon har vært en suksess i Oslo siden 1992. Et fungerende marked er alltid bedre enn et monopol, men konkurransen må være på like vilkår.

Kontraktsoppdeling

Renovasjonen i Oslo er inndelt i fire geografiske soner og kommunen gjorde en strategisk blunder ved å tildele samtlige kontraktene til én leverandør, som et resultat av ensidig fokus på pris. Nå avhenger alt av én enkelt leverandør og dennes evne til å skaffe nok materiell og personell til å løse oppdraget.

 

Vi mener at en oppdeling av kontraktene for Oslo vil være den eneste fornuftige løsningen. Hvis en leverandør sliter med å oppfylle sine forpliktelser kan kommunen heve kontrakten om nødvending. Andre leverandører kan da tre inn og yte de tjenestene som innbyggerne betaler for.

Kontraktsoppfølging

Anskaffelsesjobben er ikke over i det øyeblikk kommunen har valgt leverandør. Anskaffelsen er kun over når oppdraget er utført, når erfaringene er høstet og ny konkurranse er utlyst.

Dagens leverandør har måttet ta mange snarveier for å gjøre jobben, som å laste kjøretøyene mer enn de er godkjent for, som å presse de ansatte til lengre dager enn det som er forutsatt og som at eldre materiell tas i bruk, på tvers av utslippskrav i kontrakten.

Altfor ofte stiller norske kommuner krav i konkurranser som de ikke makter å følge opp. Da blir det en konkurranse på ulike vilkår som leverandørene i verste fall kan spekulere i. Krav i kontrakten skal følges opp under hele kontraktens varighet.

Gjennomføringsevne

Oslo kommune har ikke vektet gjennomføringsevne nok i renovasjonskonkurransen. Altfor stort fokus ble nok en gang lagt på pris. Heller ikke erfaringen eller gjennomføringsevnen til valgt leverandør ble vektlagt, noe som er sterkt kritikkverdig når vi snakker om Norges største renovasjonskontrakt. Bestillerkompetansen kan i dette tilfelle trekkes i tvil.

MEF mener at kontrakten må heves og ny konkurranse utlyses umiddelbart. Det er beklagelig at Oslo kommune ikke vil foreta en uavhengig granskning av saken, da nyttig læring kan bli borte. Dette ville være en viktig del av grunnlaget for å sikre en bedre konkurranse i fremtiden og bedre tjenester til Oslos innbyggere.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!