ANNONSE

18-03-2015

Nytt garasjeanlegg og enorm biltrafikk kveler St.hanshaugen og Ilaområdet

Store boligområder ved St.Haugen/Ila har en enorm trafikkbelastning fra over 40.000 bilpasseringer daglig. Et stort garasjeanlegg vil øke trafikkmengden ytterligere i hele området til skade for alle som bor der.

Daglig leder i Diakonissehusets Eiendomsstiftelse og nestleder ved Lovisenberg

Diakonale sykehus A/S arbeider for å realisere et gigantisk garasjeanlegg. At et av de fra før mesttrafikkerte boligområdene får belastningene med mer støv,støy og forurensning bekymrer ikke Eiendomssstiftelsens daglige leder Vidar Haukeland. Heller ikke at et verdifullt parkområde raseres og at veien inn til garasjeanlegget legges like inntil et sårt tiltrengt lekeområde for barn i en lokal barnehage er noe problem.

Barna i barnehagen må holdes inne på dager med mye foruresning. Nærområdet har nemlig over 40.000 bilpasseringer i døgnet. Nå foreslås ny vei få meter fra barnas siste utelekeområde.

Svevestøv fra veitrafikk er livsfarlig. Folkehelseinstituttet har deltatt i en større europeiskundersøkelse som viser til stor fare for det ufødte liv dersom gravide eksponeres for veistøv.Biltrafikken i Oslo øker, byen vokser og tilrettelegging for bruk av privatbilen med derav behov for åbygge garasjeanlegg, koste hva det koste vil, syntes å være gjeldende politikk.

Enorme sprengningsarbeider må gjennomføres i månedsvis få meter fra hjemmene til barnefamilier,eldre mennesker og folk som har behov for å restituere seg etter anstrengende arbeidsdager. Trærsom både renser lufta og gir litt støybeskyttelse fra trafikkmaskinen, hugges.

Fortauet for skolebarna og hvor eldre kan ferdes trygt og som fungerer som alternative framkomstveier for gående og syklende kuttes og ny vei planlegges rett inn i allerede tett trafikkerte bomiljøer. Det skal gis plass for enda langt over tusen nye ventende biler som presses inn i boligområdene.

Særlig barn og gravide som bor i disse boligområdene lever med en stor risiko for å utvikle astma ogkroniske luftveislidelser som kols. Dette er lidelser disse menneskene må leve med resten av livet. Åleve med kvelningsfornemmelser ødelegger livskvaliteten for et menneske dramatisk.

De fleste mennesker som bor boligområdene rundt St Hanshaugen forstår at den pågående utviklingen i biltrafikken ikke kan fortsette ubegrenset. De kjenner det på kroppen hver dag. Flere bydelspolitikere erkjenner at tiltak mot biltrafikken må settes inn. På nasjonalt nivå er Norge forpliktet til å begrense utslippene drastisk for å oppfylle bindende nasjonale og internasjonale målsettinger.

Flere og flere kommunalpolitikere vet om aktuelle vellykkede tiltak med «grønne soner» i europeiske byer. Oslo kan følge etter og politikerne kan legge til rette for levlige byområder i indre by. Gjennomkjøring og invitasjon til å bruke nye gigantiske garasjenalegg lagt til boligområder i indre by er ikke bærekraftig for en by i sterk vekst.

Mens Diakonissehusets Eiendomsstiftelses prosjekt er å få vekk biler fra sitt nærområde, overfører de følgeskadene til bolig,park og lekeområder i sårbare boligområder. Den diakonale idé om å verne om, å ha omtanke for og hjelpe sårbare mennesker i samfunnet, syntes fraværende. Dette mangelfulle perspektivet på lokalt samfunnsansvar kler et sykehus som Lovisenberg sykehus svært dårlig. Selv om sykehusdrift og sykehusets rolle i samfunnet vanligvis finner gehør for sine behov, tenkes det her radikalt feil. Anleggets størrelse står ikke i samsvar med lokale behov. Plasseringen er tenkt langt fra sentrale funksjoner ved sykehuset. Fjernvarmeforsyningen til sykehuset ligger midt i traseen for den tenkte utkjøringen. Fjellformasjonene er porøse og fulle av vann. Parken som er full av fugleliv og trær raseres og legges under asfalt.

Hvor skal fotgjengere gå? Hvor skal syklistene kunne ta seg fram? Alt avfeies og bagatelliseres av utbyggers forlengede arm-arkitektkontoret med fagkonsulenter som både opererer med feil trafikktall og bagatelliserer konsekvensene for å berolige politikerne i Byutviklingskomiteen og til sist Byrådet som skal sette sitt godkjentstempel. Stadige endringsforslag inn mot fagetatene gjør det nærmest umulig å følge saken for den vanlige lekmann.I forhold til arkitekt, kommunens fagetater og utbyggers tilgang til midler for å drive lobbyvirksomhet, fremstår beboernes innsigelser som puslete selv om både miljømessige, humaitære og tekniske motargumenter avfeies. Saksfremstillingen med feil trafikktall er ikke beklaget og syntes ikke å bli rettet opp. En felles befaring hvor alle kan konstatere de faktiske forhold med riktige konsekvensanalyser må i redelighetens navn gjennomføres. Endelige beslutningstakere vil ellers fatte sine vedtak på feil grunnlag.

Det er svært skuffende å forholde seg til en utbygger som til de grader påberoper seg å representere dype diakonale grunnverdier vi alle setter stor pris på i samfunnet men som med letthet bryter de samme verdiene i praksisbehandlingen i denne saken. Hvor blir det av omsorgen for sårbare barn og alle innbyggerne som kommer til å lide enda mer under den stadig økende biltrafikken?

Alf Jensen, leder i sameiet Ilaløkken og med i lokalt nabonettverk


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!