Ditt søk på "" ga 37557 treff

REISEREGNINGER FOR FOLKEVALGTE

Avsløringen av bedrageriene til Mazyar Keshvari (Frp) bør borge for langt klarere kontrollrutiner enn det som åpenbart har vært tilfellet.


Vi har satset på Heske lenge

Nasjonalmuseet har jobbet tett med Heskes kunstnerskap i flere år. Heske er en av de best representerte nålevende kunstnerne i samlingen, med 39 verk og tre større installasjoner.


DET STORE BLÅ - EN RØD KLUT?

«Det store blå» må kunne oppfattes som en rød klut for de som har ansvar for å utvikle de gode løsningene for Fornebu.


Omsorgssvikt i statens regi

Denne uka kom den nye utgaven av Håndbok for helsestasjoner 0-5 år rykende fersk fra trykkeriet.


Så mye mer enn et strikkeskjerf

Frivilligheten bygger samfunnet nedenfra, og oppmuntrer til et engasjement av- og for folk.


Hvem er Nasjonalmuseets leder, egentlig?

Den reelle lederen er den som kan bevilge 5 milliarder kroner til et nytt museumsbygg, og som synes det er greit med et innkjøpsbudsjett for den kunsten bygningen reises for, som kan måles i noen få promille av byggebudsjettet.


OUS-utbyggingen på Aker og Gaustad

Det er riktig at det er bygninger av nyere dato på Ullevål, men det er mer ny bygningsmasse på Rikshospitalet enn det er på Ullevål.


Kampen bak Vålerenga har vært åpen. Skeid har tatt plassen

Vålerenga er fotballstormakten i Oslo. Nå har vi fått en klar toer: Skeid. Sportslig er det riktig at det skiller en divisjon mellom lagene. Økonomisk og administrativt skiller det kanskje fem.


Hva vil du gjøre, Støre?

Det har aldri vært noe folkekrav å slippe kommersielle interesser inn i velferdsstatens kjerneoppgaver. Kommer Ap til å gå inn for et profittforbud i barnehagene, liknende det det er bred politisk enighet om i skolen?


Mindre alene sammen

Det var først da noen så på meg som en ressurs og fortalte meg at min annerledeshet var en styrke, at jeg begynte å finne min plass på skolen og i lokalmiljøet. Det var da jeg begynte å engasjere meg at jeg fant et felleskap med andre som hadde de samme interessene som meg, og som jeg følte at forstod meg.