Ditt søk på "" ga 39196 treff

Nok nå. E-lydbøker i bibliotekene snarest!

En utlånsordning for norske e-lydbøker i bibliotekene har lånere ventet lenge på. Et manglende tilbud gjør at det norske språket svekkes og at vi mister mange lesere på veien. Det er en utvikling som ingen er tjent med.


Munich Security Conference 2019

15 - 17 february


Vi krever en forandring- Og det NÅ!!!

Det skjer mye om dagen angående Arbeidsavklaringspengene,nå ser vi at SV gjør det dem kan for å endre den katasrofale loven om Arbeidsavklaringspenger(AAP). Nå er det fremmet et forslag om Hastevedtak, en lov som beskytter NAV og Helsevesenet og hvor brukeren blir straffet fordi vedkommene ikke ble utredet innen tidsfristen.


HVORFOR ANERKJENNER IKKE NORGE EU SIN FATTIGDOMSGRENSE?

I undersøkelser fremheves det at Norge er et av de beste landene å bo i, samtidig som vi presenteres som et av verdens rikeste land


Kidnappingen av milliardærfrue!

Men er hun kidnappet? Spørsmålene fra journalistene blir for ensidige!


For noe plagsomt-HJELP MEG !

Simpel uforstand fra samfunn og land. ( Norge inkludert )


Hvorfor nei, Moss Frp?

Det er en klar motsetning mellom det Frp gjør i regjering og det de gjør lokalt.


Ragnhild Solund forsker videre

Også professor Solunds artikkel "Ikke lat som de er beskyttet" ble rammet av den raske omløpstiden på denne nettsiden, slik at hennes eget svar på kommentarene ikke rakk å komme med. Jeg synes det fortjener å bli kjent og skal bidra til det.


Damedagdirektoratet

Noen må få ansvaret for å koordinere våre aller viktigste øyeblikk bedre.


P1 pluss-land

jeg er jo altfor ung for P1 Pluss.