ANNONSE

20-02-2013

Norges to ansikter 
i Guatemala

Vi er bekymret for hvordan konflikter mellom næringsliv og urfolksinteresser spilles ut i Guatemala.

Innlegget er skrevet sammen med Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder, FIVAS

Utviklingsminister Heikki Holmås skriver i sitt innlegg 12. februar at de fleste mayaer lever i fattigdom og må kjempe for retten til jord, vann og andre naturressurser. Holmås skriver om hvordan Norge støtter urfolks kamp for rettigheter, et arbeid vi absolutt slutter opp om og som mange i sivilsamfunnet aktivt tar del i. Vi er derimot bekymret for hvordan konflikter mellom næringsliv og urfolksinteresser spilles ut i Guatemala, og Holmås’ korte forvissning om at alle norske investeringer skal være etiske, gjør lite for å forklare hvorfor Oljefondet og Norfund er investert i skadelige prosjekter i Guatemala.

At norske myndigheter følger opp massakren i Totonicapan vitner også om hvordan Norge tar et aktivt og betydelig ansvar for den alarmerende menneskerettighetssituasjonen i landet. Dette er veldig positivt. Men når statens investeringer på den andre siden gjør situasjonen vanskeligere for urfolk, er det ikke bare samstemthet vi mangler, norske investeringer bidrar til vesentlige menneskerettighetsbrudd.

Guatemala er et land med mange uavklarte konflikter om land og ressurstilgang. I en slik kontekst kan næringslivsinvesteringer bidra til å gjøre vondt verre. Vannkraft og gruvedrift er to sektorer som er spesielt eksponert for dette. Som utviklingsministeren beskriver kan det være en kamp for urfolksgrupper i Guatemala å få realisert rettigheter og slippe undertrykkelse fra staten. Retningslinjene for Norfunds investeringer sikrer ikke en vurdering av disse konfliktlinjene. I Guatemala er staten en viktig premissleverandør for næringsutvikling, en stat som styres av en økonomisk elite med tette bånd til hæren og media. Når man i en slik kontekst er med på prosjekter som ender med opptøyer, drap og militært portforbud, er det mange ting som har gått galt på veien.

Goldcorp er ett av flere store gruveselskap Oljefondet har investert i som har kontroversielle forhold til lokalbefolkningen i Guatemala. Det er påvist fra flere uavhengige hold at drikke- og grunnvannet i området rundt Goldcorps gruver inneholder store konsentrasjoner av tungmetaller. Protester er møtt med trusler, vold og drap. Vi er som Holmås opptatt av at etiske investeringer kan skape utvikling, men Hidro Santa Cruz og Goldcorp viser at det er alvorlige mangler i etterlevelsen av etikken.

For at regjeringen skal være med på å støtte et Guatemala med mindre forskjeller, mindre konflikt og en bedre hverdag for mayaene, må både bistandsprosjekter og investeringer hvile på de samme etiske prinsippene.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!