27-10-2017

Norge, NATO og atomvåpen

ICAN har fått Nobels fredspris. Solberg gratulerer pliktskyldigst, før hun mørkner strengt: «Dette er ikke den norske regjerings politikk». Utenriksstatsråden var heller ikke glad. Dette støttes ikke av NATO og USA. NATO forbeholder seg jo retten til å kunne bruke atomvåpen først.

Brende støttet riktignok arbeidet med atomvåpenforbud som generalsekretær i Røde Kors, men «det var da, det, og itte nå».» «Jeg har mine prinsipper og liker du dem ikke, har jeg andre.» (Groucho Marx)

Men det er prinsippløshet og dobbelmoral som kjennetegner den norske regjering. Statsråd og eventyrforteller Ine Eriksen Søreide gjør i sin framstilling Russland til den store trusselen mot Europa, men faktum er at NATO-landene i fjor brukte ufattelige 918 milliarder dollar på sine militærbudsjetter. Russland brukte i underkant av 70 milliarder.

At US Marines inngår som en sentral del av forsvarstrategien også i fredstid er i strid med baseerklæringen fra 1949 hvor det står at «det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

Dette bruddet med erklæringen fra 1949 bagatelliseres av Eriksen Søreide.

At hun vil få kritiske spørsmål er lite sannsynlig. Våre hovedstrøms-medier fungerer som villige klakører. Verden går sakte framover.

Georg Johannesen skriver i Fossegrimen nr. 2/1962:

«... I våre stater er det ingen innsikt. Der forbereder man menneskenes undergang samtidig med at man oppfatter seg som særlige talsmenn for menneskeverd. Dette trick kalles frihet. For å forberede innsikt må vi skape forakt for den vestlige frihet».

«...Viljen til krig er lik begeistringen for den vestlige frihet. Hatet til Russland er lik den mangel på innsikt som nå kreves av alle».

«...Økt bruk av skjellsord vil heve saklighetsnivået i norsk politikk. Våre spader bør forvandle seg til spader, og våre styresmakter til det de er. Dette er innsikt.»


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!