28-11-2016

Norge leder an

Nesten all strømmen vi bruker i Norge kommer fra fornybar energi med ingen utslipp av klimagasser. Det skyldes i all hovedsak vannkraften.

Klima- og miljøminister, tidl. statsråd med ansvar for EØS-saker og Norges forhold til EU

Derfor blir det pussig når Dagsavisen slår stort opp 23. november at «Danmark leder an» i bruken av fornybar energi.

Bakgrunnen for saken er at danske myndigheter og næringsliv har etablert et selskap, State of green, for å fremme miljøvennlige løsninger. Pressesjef Nielsen opplyser til avisen at av det totale energiforbruket i Danmark står fornybar energi for 27–28 prosent. «Samtidig bruker vi stadig mer kull», påpeker Nielsen.

Norges fornybarandel, slik dette regnes etter fornybardirektivet, har vokst fra 58 prosent i 2004 til 69 prosent i 2014. Dette er 1,5 prosentpoeng over Norges fornybarmål for 2020. Norge har sammen med Island de høyeste fornybarandelene i Europa. Hvis vi bare ser på kraftforbruket i Norge, er fornybarandelen nær hundre prosent.

Kontrasten til tittelen i saken kunne ikke vært større. Norge ligger altså milelangt foran Danmark i bruken av fornybar energi.

Ikke nok med det. Det er 25 år siden det er bygget ut så mye ny fornybar energi i Norge som nå. Da blir det underlig når Zero i avisen sier at Norge har «mye å lære av Danmark».


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!