17-01-2017

Nei til eggdonasjon

Siden sæddonasjon er lovlig må også eggdonasjon bli det. Slik har norsk bioteknologidebatt gått fra å ha fokus på barns rett til foreldre, til foreldres rett til barn.

Det preger også Dagsavisens leder 10/1-17 om ja til eggdonasjon. Dagsavisen argumenterer med likestilling, og bagatelliserer det biologiske prinsipp.

Med eggdonasjon etableres et skille mellom hvem som er din genetiske mor og hvem som er din biologiske mor. Da aksepteres å flytte egg fra kvinne til kvinne. Eggdonasjon er etisk sett mer krevende enn sæddonasjon. Derfor er likestillingsargumentet også for enkelt å ty til.

Vi skal ha gode tilbud for barnløse i Norge. Men det må være etiske rammer rundt et slikt offentlig tilbud. Det handler også om en tredjeperson. Hensynet til barns rettigheter kan en ikke komme utenom. At alle barn så langt det er mulig skal ha rett til å kjenne til sine biologiske foreldre, og få omsorg fra dem (Barnekonvensjonen §7),må selvsagt tas hensyn til.

Dagsavisen gir inntrykk av at dersom eggdonasjon blir et regulert tilbud i Norge, så stanser det der. Men dersom eggdonasjon tillates, hvorfor forby en kombinasjon av sæddonasjon og eggdonasjon? De vil jo da være tillatt hver for seg. Et mindretall i Bioteknologirådet har allerede anbefalt det. Da tillates donasjon av befruktede egg. Et embryo med ingen biologisk tilknytning til de foreldre som skal få barnet.

Det er ikke urealistisk å tro at neste tilbud ut, dersom eggdonasjon tillates, er ja til donasjon av befruktede egg.

Og dersom vi først kommer der. Hva er da den store forskjellen på om den som føder barnet, som uansett ikke er barnets genetiske mor eller har kjennskap til biologisk far, overlater til et barnløst par å være sosiale foreldre for det? Altså altruistisk surrogati?

Arbeiderpartiet har allerede foreslått at enslige kvinner kan få assistert befruktning. Det må jo også omfatte eggdonasjon i tilfeller der den enslige har behov for det. Da vil barnet ikke vokse opp hos noen av sine biologiske foreldre. Er det greit at staten legger til rette for det? Og dersom assistert befruktning til enslige kvinner tillates, hvorfor skal enslige menn ikke få samme tilbud?

Likestillingsargumentet holder ikke. Å åpne for å flytte egg fra kvinne til kvinne, er problematisk i seg selv. Men det vil garantert føre til nye krav i liberal retning. Det må finnes grenser for assistert befruktning. Det er gode grunner for at den i Norge fortsatt må gå ved eggdonasjon.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!