ANNONSE

12-10-2017

Nødvendig med felles kompetanseinnsats

Spørsmålet om rett kompetanse på rett plass til rett tid, blir bare mer aktuelt, noe NHOs barometer viser.

NHOs konjunkturbarometer som nylig ble offentliggjort påpeker at «det som holder veksten tilbake, er mangel på kvalifisert arbeidskraft.» Ja. Arbeidslivet endrer seg i raskere takt enn før. Digitalisering, grønne arbeidsplasser og sirkulær økonomi er faktorer som vil legge premisser for utviklingen i årene framover. Begrepet livslang læring kommer til å få en klarere betydning enn det har hatt til nå. Spørsmålet om rett kompetanse på rett plass til rett tid, blir bare mer aktuelt, noe NHOs barometer viser.

I denne sammenheng er det relevant å minne om at partene i arbeidslivet og myndighetene i vinter signerte «Nasjonal kompetansepolitisk strategi». Målet med strategien er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv.

Negotia er opptatt av at humankapitalen videreforedles på bedriftsnivå i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og virksomhetens ledelse. At virksomheter investerer i utdanning og kunnskap for sine ansatte er en vesentlig nøkkel til god utvikling. I tillegg til virksomhetenes investering i egne ansatte, må det komme på plass nasjonale finansieringsordninger for etter- og videreutdanning.

En viktig målsetting for Negotia er at det legges til rette for kontinuerlig kompetanseheving i et livsløpsperspektiv, der rammene for gode etter- og videreutdanningsordninger er det primære. Etablering av et helhetlig nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse vil være helt sentralt. Negotia vil derfor jobbe for:

• At arbeidsplassen skal være en viktig læringsarena hvor det legges til rette for utvikling av kompetanse.

• At virksomheter investerer i utdanning og kunnskap for sine ansatte.

• At bestemmelsene om kompetansehevende tiltak i avtaleverket forsterkes.

• Ha på plass nasjonal finansieringsordning for etter- og videreutdanning.

• Ha på plass et helhetlig nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!