ANNONSE

12-11-2013

Miljøbyen Oslo

Oslo er en ledende internasjonal miljøby, et resultat av mange års bevisst satsing fra det borgerlige byrådet.

Innlegget er skrevet sammen med James Stove Lorentzen, leder av finanskomiteen, Oslo bystyre.

Khamshajiny Gunaratnam har i Dagsavisen (8/11) et innlegg om fornybar energi, hvor hun kommer med kraftige utfall mot Høyres politikk. Gunaratnam bruker leder i miljøstiftelsen Zero som kilde. Vi lytter gjerne til Marius Holm. Til Dags­avisen (30/9) sa han om den nye regjeringen: «Jeg har svært store forventninger (…) Høyresiden har styrt Oslo i mange år, og gjennomfører en systematisk utfasing av fossil energi. Tenkningen er offensiv, og ville dratt Norge i riktig retning om de kopierer det til nasjonalt nivå.»

Oslo er en ledende internasjonal miljøby, et resultat av mange års bevisst satsing fra det borgerlige byrådet. I motsetning til mange andre, som lanserer visjoner og drømmer, har byrådet jobbet konkret med tiltak som har gitt reelle resultater. Som eksempler kan nevnes 70 prosent nedgang i CO2-utslipp fra kommunale bygg i perioden 2009-2012, 37 prosent vekst i antall kollektivreisende i perioden 2000-2011, økt bruk av fornybar teknologi i kollektivsektoren, økt tilrettelegging for elbiler, landstrøm til ferjer og mye mer. Kontinuerlig jobbes det videre med konkrete prosjekter som vil ytterligere forbedre Oslos miljøprofil.

At miljøbevegelsen er positiv til borgerlig politikk er ikke overraskende for oss. Høyre har nemlig vært en pådriver for nasjonale klimaforlik i Stortinget. De siste åtte årene la den rødgrønne regjeringen frem to klimameldinger for Stortinget og to ganger er meldingene blitt slaktet av en samlet miljøbevegelse. Resultatet begge gangene var at Høyre bidro til å gjøre de rødgrønnes klimapolitikk mer konkret og ambisiøs enn de selv klarte.

Gunaratnam forsøker å gjøre det til at Høyre har en «enorm entusiasme for utsalg». Da kan det være greit å minne henne om at regjeringen Stoltenberg I privatiserte mer på 15 måneder enn regjeringen Bondevik II gjorde i løpet av fire år. Hovedaktørene i 1990-årenes omstruktureringer av Telenor, Statoil, Posten og NSB kom fra Ap, departementene og selskapene selv. Reduksjonen av eierskapet i Statoil under Bondevik 2 var en videreføring av Stortingets tidligere vedtak om nedsalg til 67 prosent, samt fusjonen med Norsk Hydro olje og gass.

Fremtiden er fornybar, men denne fornyelsen vil skje i private og offentlige virksomheter, og gjerne som et samarbeid mellom disse. Staten har en viktig rolle som reguleringsmyndighet, men den konkrete idéutviklingen vil i stor grad skje i privat regi. Statlig eierskap, som tydeligvis er Aps politikk, er ikke en forutsetning for en vellykket fornybar fremtid. REC, Tesla, Vesta Wind og mangfoldige andre innovatører er private og ikke statlige bedrifter, det er disse som driver utviklingen fremover.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!