ANNONSE

12-07-2017

Mer enn halvert fravær i Oslo-skolen

Å stille krav til at elevene skal være til stede på skolen, handler om å ta elevenes fremtid på alvor.

I lang tid har høyt fravær vært et av de største problemene i norsk skole. Fremskrittspartiet i regjering har derfor tatt grep for å få snu denne negative fraværstrenden. Resultatene lar ikke vente på seg, fraværet i skolen raser nå.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i Oslo-skolen faller med hele 57 prosent, sammenlignet med forrige skoleår. Særlig stort er nedgangen i fraværet hos yrkesfagelever. På sikt vil dette med all sannsynlighet føre til at flere yrkesfagelever fullfører videregående. Det er en stor seier, som viser at vår satsing med å innføre en fraværsgrense har virket etter sin hensikt.

I regjering har det vært svært viktig for Fremskrittspartiet å sikre at flere elever kommer seg gjennom hele skoleløpet. Vi vet at høyt fravær og frafall i videregående henger sammen. Det kan i verste fall kan føre til et liv i utenforskap, der man ikke kommer i jobb eller videre utdanning. Dette er tragisk for den enkelte, og også for samfunnet. Det har derfor vært nødvendig å stille krav til at elevene skal være til stede på skolen. Det handler om å ta elevenes fremtid på alvor.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!