13-12-2017

Maktfordeling og rettsstat viktigere enn folkestyre

Ervin Kohn uttalte seg om demokrati i Dagbladet 12. desember. Han har et veldig godt poeng.

Ervin Kohn sier:

«Det mest verdifulle med vårt demokrati er ikke folkestyret, men maktfordelingen og rettsstaten.»

Altså sier han at maktfordeling og rettsstat er viktigere enn folkestyre.

Det er interessant, for vi fikk maktfordeling og rettsstat før vi fikk et system som kan kalles, i henhold til våre moderne standarder, et demokrati.

Almen stemmerett for menn til Stortinget kom i 1898. Almen stemmerett for kvinner til Stortinget kom i 1913.

Maktfordelingsprinsippet ble innskrevet i Grunnloven i 1814. Høyesterett møtte for første gang i 1815. Det er akademisk enighet om at systemet etablert ved Grunnloven ikke utgjorde et demokrati.

De elementer ved «demokratiet» som Kohn anser som mest verdifulle, hadde vi altså før vi fikk demokratiet.

Er det da grunnlag for at demokratiet skal være slik en hellig ku som det ofte blir betraktet som? Kan vi diskutere om almen, lik stemmerett er en så god idé som det ofte fremstilles som?

Finn Olstad skriver i sin bok Det farlige demokratiet at demokrati er vår virkelige statsreligion. Kan vi diskutere den uten å bli beskyldt for blasfemi?

Det hevdes så ofte at et demokrati gir minoritetsvern, men Nina Karin Monsen skriver i en antologi om grunnlov og frihet redigert av undertegnede at slikt snakk om beskyttelse stort sett er retorikk.

Hvis maktfordeling er mer verdifullt enn folkestyre, hvorfor har vi da parlamentarisme?

Hvis rettsstat er mer verdifullt enn folkestyre, hvorfor er det da så lett for flertallet å herske gjennom lovgivning?

Bør vi ikke rette et kritisk blikk mot hele vår modell for statsstyre?

 

J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Illustrasjon: portrett av Montesquieu (1689-1755), mannen kjent for maktfordelingsprinsippet; ukjent kunstner


Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!