28-10-2014

Må forholde oss til virkeligheten

Det blir litt for enkelt når man bare kan lage sin egen virkelighet og fremme politiske forslag ut ifra det.

Partiet Rødt klarte i siste bystyremøte å få Ap til å snu (og det er kun åtte måneder siden forrige behandling) og støtte et forslag om kommunal tildelingsrett på 10 prosent av boligene i et nytt boligprosjekt i nordre bydel. At enkelte ikke skjønner realiteten aksepterer jeg, men at Ap nå plutselig ikke gjør det lenger synes jeg er beklagelig. Her er noe fakta vi alle må forholde oss til:

Tildelingsrett er ikke noe kommunen kan bestemme, dette må utbygger ville selv og det kan da tas inn i en utbyggingsavtale. Et virkemiddel for å få utbygger til å ønske en slik løsning er at Husbanken da kan gi noe gunstigere betingelser for de boenhetene dette gjelder. På den annen side kommer det da også ulike krav fra den samme Husbanken.

Tildelingsrett betyr at utbygger må eie boligene for utleie og at det er kommunen som bestemmer hvem som skal leie.

De fleste boligprosjekter realiseres av en utbygger som så selger prosjektet enkeltvis eller samlet. Hvilke egeninteresse har de av å sitte igjen med boliger for framleie?

Nye boligprosjekter i vår region er svært kostbare og en husleie i disse nye prosjektene vil være svært høy. Hvilke vanskeligstilte er det som vil ha råd til å betale denne husleien?

Som kommune kan vi hjelpe langt flere vanskeligstilte mennesker gjennom å kjøpe egnede boliger spredt i byen. Vi har satt av flere titalls millioner til dette i 2014, men boligprisene i byen er en utfordring. Det konkrete boligprosjektet som var oppe i bystyret er i reguleringsfasen og denne utbyggingsavtalen ble vedtatt tidlig på 2000-tallet. Det betyr at dette prosjektet uansett er uegnet for et tiltak som opposisjonen nå foreslår. Alle disse opplysningene ble gitt av rådmannen i bystyremøtet, men det øret ville ingen i opposisjonen høre på. Så at dette kun var et spill for galleriet ser vel de fleste. For første gang på mange år har vi ingen registrerte bostedsløse i Moss og det er en virkelighet jeg er glad vi har nådd. Samtidig vet vi at Nyquistbyen skal rives for at jernbanen skal komme gjennom byen på to spor. Det vil skape et stort behov for boliger. Det behovet løser vi heller ikke ved å kjøpe boliger i nye kostbare prosjekter. Vi får et større antall brukte, men gode, boliger rundt i byen vår for de samme pengene.

Publisert i Dagsavisen Moss Dagblad samme dag


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!