12-11-2014

Lovisenberg sykehus satser på sykdomsfremmende parkeringsanlegg

Garasjeanlegget vil bety brudd på nasjonale mål og handlingsplaner, og utsiktene til å ivareta beboernes helse og helsefremmende faktorer forverres.

Administrerendedirektør Vidar Haukeland i Diakonissehusets Eiendomsstiftelse ønsker seg et parkeringsanlegg med utkjøring i tett befolkede boområder i Colletts gt. Helt uriktig påstår han at sameiet som grenser opp mot garasjeanlegget stiller seg positivt til planene. Anlegget vil bli en katastrofe for beboerne i Colletts gt.

Flere borettslag og sameier som representerer over 1000 beboere forsøker fortvilet å få gjennomslag for din dokumentasjon som viser at anlegget vil påføre beboerneøkt biltrafikk, mer forurensing og ekstrem støy.

Garasjeanlegget vil bety brudd på nasjonale mål og handlingsplaner, og utsiktene til å ivareta beboernes helse og helsefremmende faktorer forverres.

Rasering av en mindre park som i dag fungerer som en liten beskyttelse for beboerne mot den samlede trafikkbelastningen i området på 43.000 biler bekymrer ikke styret i Diakonissehusets stiftelse. Hovedformålet for dem er å legge til rette for og tilgjengelighet for bilbruk slik at de selv slipper parkering i sine allerede svært beskyttede interne områder. At en lokal barnehage og interne boområder i tillegg til at om lag 1200 flere biler i døgnet kommer til å passere i tette boligområder i Colletts gt. dersom anlegget realiseres, bekymrer ikke styret ved Vidar Haukeland.

Det er høyst underlig at en stiftelse som eier Lovisenberg Diakonale sykehus utad syntes å være svært opptatt av den diakonale omsorg for medmennesker og sårbare grupper i samfunnet. Realitetene dersom det planlagte garasjeanlegget realiseres er at forurensningsverdiene øker til et helsemessig uforsvarlig nivå for de mest sårbare av alle grupper, barna.

Mellom 20-25% av barna i området har eller er i ferd med å utvikle astma.

En intern barnehage som i dag er omkranset av en enorm biltrafikk skal i tillegg få innkjøringstrase like forbi sitt uteområde. Stiftelsen så det ikke hensiktsmessig å informere barnehagen om disse planene.

Dette får meg til å tenke på Munch sitt bilde som henger i Universitetets aula som er inspirert av bibelordet: “La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til” (Matt 19,14).

Vi har et lite håp om at stiftelsesstyret som eier Lovisenberg Diakonale sykehus besinner seg og erindrer sitt diakonale credo samtidig som politikerne tar sitt ansvar for å ta vare på og fremme helseforsvarlige og levende boområder i Oslo by for kommende generasjoner.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!