Linda Noor

Sosialantropolog

Daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank www.minotenk.no

{{author.totalPost}} {{author.totalShare}} delinger av innlegg

Siste innlegg