ANNONSE

13-09-2017

Likestilling – mer enn kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Gjennom valgkampen har Siv Jensen flere ganger gjentatt Fremskrittspartiets utgangspunkt i likestillingsdebatten, nemlig at likestillingsutfordringene våre i dag primært handler om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Dette er selvfølgelig viktige problemstillinger også etter JURKs mening, men å redusere kvinnekampen til bare disse problemene, bør få det til å ringe en bjelle hos de fleste av oss.

Når likestilling skal være en viktig norsk verdi, som Siv Jensen er enig i, er det ikke bare på de nevnte temaene vi må utforme bedre politikk og tiltak som bedrer kvinners stilling. JURK jobber blant annet aktivt med vold mot kvinner. Dette er et eksempel på noe Jensen ikke problematiserer, utover kjønnslemlestelse. Det er like fullt en vesentlig likestillingsutfordring. Over 2,5 millioner overnattingsnetter har vært tilbragt på norske krisesentre fra 1992 fram til i dag, ifølge Krisesentersekretariatet. Altså i snitt omtrent 100.000 overnattinger hvert år. Et overveldende flertall av disse er kvinner med sine barn.

Det er ikke slik vi vil ha det. Om det ikke er nok for politisk handling at disse voldstallene strider mot en viktig norsk verdi – likestillingen – så er det åpenbart svært kostbart for samfunnet at vi fremdeles aksepterer at så mange kvinner og deres barn lever i voldelige situasjoner. Og for å ha ryddet det av veien; det er ikke bare kvinner med minoritetsbakgrunn som har blitt tvunget til å ta dette beskyttelsestiltaket i bruk. Det er viktig å understreke at vold mot kvinner bare er ett likestillingsaspekt som ofte glemmes i den store debatten.

JURK mener at likestillingskampen ikke kan reduseres til å handle kun om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Ei heller en norsk verdi som bare trues av «holdninger vi ikke liker». En vesentlig større utfordring er at politikerne vegrer å snakke om likestillingens mange problemstillinger og å sette likestillingen ordentlig på dagsorden.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!