ANNONSE

17-02-2017

Landbrukspolitikken videreføres

Det er vel rett å innrømme at landbruksminister Jon Georg Dale har ført landbrukspolitikken videre i retningen som var der fra før, med sentralisering og effektivisering.

Alle kjenner jo til at den gradvise nedbyggingen av Bygde-Norge har foregått gjennom tiår. Vi har jo fått årlige rapporter i media om nedlagte gårder og nedlagte grendeskoler i distriktene. Sånn er Livet, NRK, besøkte for mange år siden en bygd. Det kom frem, at i grenda var det nesten bare pensjonister igjen, og de pleide å møtes på bygdekafeen.

Sentraliseringen i jordbruket kom ikke blåsende med nordavinden, men som man vet, fremskyndet av byråkratiske og økonomiske virkemidler. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Senterpartiet har hatt en hånd på rattet der gjennom å ha hatt landbruksministeren.

Maset mot Jon Georg Dale, som om han er den store stygge ulven med sentralisering og kostnadseffetivisering, har den ulempen at det kan overskygge viktige anførsler mot forslag i Landbruksmeldinga, som endringsforslag av markedsreguleringen. Men også være til anstøt, ettersom vi kjenner til historien og vet at mange bønder som måtte bortforpakte jordveien og reise bort for å finne levemåten, nå er blitt arbeidsledige og lengter tilbake til gårdsdriften.

Jeg tillater meg å appellere om, at det ved drøftelsen av Landbruksmeldinga i Stortinget, nå må bli tilgodesett gjennom styringsverket, f.eks. den statlige jordbruksstøtten, så de som vil kan få komme tilbake til gården og bli skattebetalere i stedet for støttemottagere. Har dere politikere som leser dette samvittighet til å prioritere annerledes?

Virke skrev om stor import av grønnsaker, frukt og korn i 2015. Det er økende etterspørsel av økologiske produkter som godt kan dyrkes i Norge. Så vi venter at det tas til følge i Landbruksmeldinga med øremerket støtte til økologisk produksjon.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!