ANNONSE

Kjell Erik Onsrud

Leder av For Jernbane, www.jernbane.no. Vi virker for at jernbanen skal utføre en vesentlig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa. Siktemålet er å skape et bedre totalmiljø og å styrke bærekraftig verdiskaping.

{{author.totalPost}} {{author.totalShare}} delinger av innlegg

Siste innlegg