ANNONSE

20-03-2017

Lønnsomt samarbeid

Bedrifter som samarbeider med kunnskapsinstitusjoner, omsetter mer, investerer mer og ansetter flere medarbeidere.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO

 

Det lønner seg for samfunnet og for næringslivet å ha sterke kunnskapsmiljøer – og å samarbeide med dem. En rapport fra Damvad Analytics viser positive effekter av forsknings- og utviklingssamarbeid mellom NTNU og næringslivet.

Vi trenger sterke og gode kunnskapsinstitusjoner som bidrar til kunnskapsutvikling i næringslivet over hele landet. Vi vet for eksempel at digitalisering har endret – og vil komme til å endre – norsk arbeids- og næringsliv i svært stor grad og i et høyt tempo. LO og NHO har derfor tatt til orde for at det bør etableres en digital-satsning, som blant annet ser på synergier mellom næringslivet og FoU-institusjonene.

Fremtidens løsninger skapes i skjæringspunktet mellom ulike topp kompetente og spisse fagmiljøer som evner å samarbeide. Sammenkobling og samarbeid mellom ulike fagfelt vil være nødvendig for å løse utfordringene og skape innovasjon som realiserer fremtidens arbeidsplasser.

I Trondheim jobbes det for eksempel med å utvikle en campus som samler alle fagmiljøer. En slik campus vil bidra til å styrke næringslivet ved et stadig økende samarbeid hvor forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert i hverandre og dermed skaper en kultur for entreprenørskap og utvikling av nye virksomheter.

Da vi besøkte NTNU tidligere i år fikk vi merke i møter med ledelse, ansatte og studenter hvordan koblinger med næringslivet bidrar til å skape nye arbeidsplasser. På Entreprenørskolen og på det studentdrevne innovasjonssenteret Fram oppstår for eksempel tverrfaglige møter som skaper bedrifter hvor hele kunnskapsbasen til NTNU gjøres til et konkurransefortrinn.

Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst. Investering i utdanning og forskning gir samfunnsgevinst og næringsutvikling i bedriftene.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!