Gratis: Forsøket med gratis aktivitetsskole er en suksess, hevder byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo.ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Gratis: Forsøket med gratis aktivitetsskole er en suksess, hevder byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo.ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

03-08-2017

Lærerne sier: «Det virker»

Elevene lærer mer, er mer motiverte, får flere venner og et rikere språk.

1. august åpnet aktivitetsskolen i Oslo igjen etter sommerferien. Det er en aktivitetsskole som når ut til langt flere barn, og som har bedre kvalitet, sammenlignet med da Høyre satt med byrådsmakten i Oslo. For på ett år har det nye byrådet med Arbeiderpartiet, SV og MDG sammen fått på plass en ny aktivitetsskole i Oslo. Så langt har den nådd 57 barneskoler i Oslo:

1. august 2016 åpnet vi den nye aktivitetsskolen på 37 barneskoler i Groruddalen og i Søndre Nordstrand.

1. august 2017 tok vi med de siste sju skolene Groruddalen og 14 skoler Oslo indre øst.

På skolene som ikke har fått gratis aktivitetsskole, har vi en inntektsbasert ordning som gir redusert betaling avhengig av foreldres inntekt.

Barnehagen er i dag 85 prosent betalt av det offentlige, og grunnskolen og videregående skole er 100 prosent finansiert. Aktivitetsskolen har foreldre måttet betale for helt selv. Helt til nå. Med overgangen fra Høyre-byrådets foreldrebetalte aktivitetsskole til en aktivitetsskole som kommunen betaler for, får vi også med barna som tidligere ellers hadde gått hjem etter skoletid.

På de skolene vi til nå har innført gratis aktivitetsskole, har deltakelsen i snitt økt med 40 prosentpoeng. Vi er nå oppe i nesten 100 prosent deltakelse på alle skoler. Våre rektorer, AKS-ledere og lærere har gjort en formidabel jobb med å rekruttere og tilrettelegge for at alle elever skal finne seg til rette i den nye aktivitetsskole. På enkelte skoler har andelen økt fra 30 prosent til 100 prosent.

Jeg har besøkt mange av skolene – og lærerne sier det veldig klart: «det virker». Elevene lærer mer, er mer motiverte, får flere venner og et rikere språk.

Den nye aktivitetsskolen er på 12 timer i uka, og består av lek, sosiale aktiviteter, fysisk aktivitet og språktrening. Aktivitetene utgjør en stor forskjell i barns liv og gir helt nye muligheter for skolen til å være tett på elevenes læring og utvikling.

I tillegg får elevene gå i aktivitetsskolen på fridager og inneklemte dager og i deler av skoleferiene. Foreldre har mulighet til å kjøpe seg opp til flere timer i aktivitetsskolen.

Overgangen til gratis aktivitetsskole, er også overgangen til en aktivitetsskole med høyere kvalitet. Med kommunal finansiering får skolene nytt handlingsrom til å fylle aktivitetsskolen med spennende og varierte aktiviteter, fysisk aktivitet og et innhold som bygger videre på det elevene lærer på skolen.

Elevene møter for eksempel de samme temaene i aktivitetsskolen som i skolen, men de jobber med dem på andre og nye måter. Dermed forsterker læringen seg – og vi får mer motiverte elever.

Som en del av byrådets kvalitetsprogram for aktivitetsskolen, har aktivitetstilbudet blitt mer variert og flere aktører i idrett og nærmiljø har kommet inn som samarbeidspartnere.

I synet på hva aktivitetsskolen skal være, skiller Arbeiderpartiet seg fra Høyre: I sitt alternative oslobudsjett har Høyre kuttet hele byrådets satsing på økt deltakelse og bedre kvalitet i aktivitetsskolen. Igjen står bare to skoler med gratis aktivitetsskole mot våre 57. Det dramatiske kuttet får fram at partiene har et ulikt syn på hva aktivitetsskolen skal være.

Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det ganske godt selv. Overfor bladet Utdanning hegner han om den gamle og foreldrefinansierte skolefritidsordningen, og har ingen klare ambisjoner for timene etter ordinær skoletid. Det står i sterkt kontrast til Arbeiderpartiet, som går til valg på å erstatte skolefritidsordningen med en aktivitetsskole. Det bør velgerne merke seg foran høstens stortingsvalg. For med byrådets omfattende satsing på aktivitetsskolen, har Oslo kommune gått foran resten av landet med en overmoden reform av den tradisjonelle skolefritidsordningen.

Arbeiderpartiets aktivitetsskolereform er en reform som jeg tror foreldre ønsker seg, og som velgerne kan innføre over hele landet om de stemmer fram en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!