07-11-2018

Lær av engangslegene og forny fastlegeordningen

KRY rydder opp når systemet svikter og utvikler samtidig fremtidens helsetjeneste. Hver dag beviser vi at det er mulig å løse medisinske problemer digitalt på en svært effektiv og samtidig kvalitetssikker måte. Likevel møter vi som en ny aktør i en konservativ bransje mye motstand og ufortjent kritikk. Hvor er det blitt av nysgjerrigheten og ønsket om å utvikle en mer bærekraftig, pasientvennlig og kvalitetssikker helsetjeneste?

I sin iver etter å rakke ned på nettleger, kaller Helen Brandstorp nettlegene for «engangsleger». Det er en merkelapp jeg fint kan leve med, så lenge jeg vet at pasientene mine får trygg og kvalitetssikker helsehjelp når de trenger det. Men jeg reagerer kraftig på at Brandstorp forsøker å male et bilde av nettlegene som en uforsvarlig helsetjeneste som fører til et overforbruk av helsetjenester istedenfor en avlastning av systemet.

 

Brandstorp går langt i å trekke faglighet og kvalifikasjoner til våre leger i tvil. Dette har hun ikke dekning for å gjøre. Som helsetjenesteforsker burde Brandstorp være forsiktig med å spre udokumenterte påstander og heller bruke energien på å faktisk finne ut av hva hvordan en digital helsetjeneste fungerer.

 

Digitale helsetjenester fører til økt kvalitetskontroll

 

Å jobbe digitalt gir oss en helt annen mulighet til å jobbe med kvalitetssikring enn hva som er mulig å gjøre på et tradisjonelt legekontor. Siden KRY er en heldigital helsetjeneste kan vi registrere og måle alt vi gjør og bruke denne informasjonen til å utvikle legene våre og skape en bedre helsetjeneste for pasientene. Vi utvikler medisinske retningslinjer som er tilpasset praksis på en digital plattform, og våre leger ansettes etter grundige ansettelsesprosesser og opplæring. De følges opp med gjennomgang av egen praksis og personlig veiledning, mye tettere og grundigere enn hva jeg opplevd som lege i både sykehus og som fastlege.

 

 

Brandstorp ønsker at det skal stilles flere krav til oss. Det vil jeg også. Men da må arbeid i tjenester som KRY også kunne brukes som ledd i spesialisering i allmennmedisin. Dersom Brandstorp virkelig er interessert i å bedre kvaliteten på helsetjenestene, så forventer jeg at hun er konstruktiv og vil se på muligheten for å inkludere arbeid innen telemedisin i en spesialisering i allmennmedisin. Hvis ikke, oppfatter jeg kritikken først og fremst som nedrakking av dyktige og samvittighetsfulle legekolleager, og ikke som et konstruktivt innlegg i en viktig debatt.

 

 

Digitale helsetjenester kan bidra til å avlaste en presset fastlegeordning

 

 

Ved å behandle raskt medisinske problemer som det haster for pasientene å få behandling for, men som verken er akutte (livstruende) eller krever fysisk konsultasjon, kan KRY avlaste en presset fastlegeordning og hindre at legevaktene blir brukt som en døgnåpen fastlege.

 

Brandstorp hevder at engangslegen ikke avlaster systemet. Det finnes ikke fullstendig forskningsbaserte tall på hvilken effekt digitale helsetjenester har på helsevesenet. Jeg lurer derfor på hvordan helsetjenesteforskeren har kommet fram til denne slutningen. Det finnes derimot en beregning gjort av Accenture som antyder at dersom 40 prosent av alle legekonsultasjoner digitalt i 2025, kan vi spare samfunnet for opp mot 37 millioner fysiske legebesøk. Samfunnsverdien av dette er beregnet til å være 23.2 mrd NOK fra 2018-2025.

 

Fastlegeordningen er viktig, men ikke perfekt

 

Fastlegeordningen er viktig fordi den sikrer kontinuitet i pasientforløpet og tilbyr lavterskel-helsetjenester på et lavest mulig kostnadsnivå. Spørsmålet er hvordan vi skal sørge for at vi når disse målene også i fremtiden. Jeg er redd vi ikke klarer dette, dersom løsningen bare er enda mer penger og flere leger. Da risikerer vi å sitte igjen med et helsevesen med de samme problemene om noen år, men som er enda dyrere. Vi må slutte å behandle fastlegeordningen som en ideologi, og ta den for det den faktisk er: en praktisk ordning.
 
Det forundrer meg at Brandstorp ikke viser større iver etter å finne løsninger på hvordan vi kan sikre et helsevesen som holder høy medisinsk kvalitet, er pasientvennlig og ikke minst bærekraftig. I den forbindelse kan det være lurt å lære av de av oss som våger å løpe foran, og ikke bruke spalteplass på å gi meg ulike kallenavn.

 


Nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!