ANNONSE

24-11-2015

Kvinners deltakelse er ikke gratis

I en kronikk i Dagsavisen 20.11. tegner utenriksminister Børge Brende et bilde av Norge som en foregangsnasjon for kvinner, fred og sikkerhet. Det forplikter å være en foregangsnasjon, slår ministeren fast.

FOKUS er helt enig. Men vi er bekymret for at Norge er i ferd med å løpe fra sine forpliktelser.

Det er riktig at Norge blir lyttet til i kraft av sin rolle i likestillingsarbeid. Norge var en pådriver for å få FNs sikkerhetsråd til å anerkjenne kvinners rolle i fredsprosesser. Og Norge har tatt viktige initiativ for å tilrettelegge for kvinner som aktører i arbeid med fred og sikkerhet, og for å beskytte kvinner på flukt. Men når utenriksministeren trekker frem støtte til og samarbeid med sivilt samfunn som suksessfaktor, krever det svar. Og spesielt etter at han gjør det noen få uker etter at han selv i statsbudsjettet har foreslått store kutt i tildelingen til frivillige organisasjoner.

Da handlingsplanen for 1325 ble lansert i februar i år, uttalte utenriksministeren rosverdig at ingen skal være i tvil om at Norge skal fortsette å lede an i arbeidet. Det står i grell kontrast til forslaget om å «redusere støtte til fredsbyggende aktiviteter, spesielt tiltak støttet gjennom FN og frivillige organisasjoner samt støtte til sivilt samfunn» i tilleggsnummeret til statsbudsjettet.

FOKUS støtter arbeidet med å involvere kvinner i en pågående fredsprosess i Colombia og i postkonflikt-situasjonen i Sri Lanka. Gjennom våre partnere blir kvinners erfaringer som overlevende i krig og konflikt synliggjort. Kvinnene blir endringsaktører for en varig og rettferdig løsning. Vi vet at i fredsprosesser hvor kvinner er med, er det større sannsynlighet for en varig fred.

Rollen som foregangsland er et resultatet av mange års innsats fra flere hold. Uten tilstrekkelig politisk og økonomisk investering, kan dette dessverre undergraves i løpet av kort tid. Heldigvis er det ikke for sent å snu og bli en ekte pådriver og en god alliert for den delen av sivilsamfunnet som jobber med dette. Det skal ikke stå på oss.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!