Dommen i Hemsedalsaken har fått memer som «Hemsedalsburkaen» til å spre seg på sosiale medier.

Dommen i Hemsedalsaken har fått memer som «Hemsedalsburkaen» til å spre seg på sosiale medier.

Vis bildetekst
Foto:

06-09-2016

Kvinneforakt

Hemsedal har et innvandringsproblem: Festgale, kåte, hvite menn fra det sentrale østlandsområdet.

Det har gått noen uker siden sosiale medier kokte i harme. En rettssak. En dom. Et nytt overgrep. Jeg vet ikke hvor du er nå, Andrea Voll Voldum. Hjemme i Lærdal? Studier i Oslo? Tidligere turte du ikke å begynne på studiene i hovedstaden av redsel for å møte de voldtektsfrikjente.

Voldtektsfrikjente. Bevisene holdt ikke til fellende dom. Mente mindretallet. Så kanskje er du fremdeles hjemme i Lærdal, den vakre Vestlandsbygda mellom stupbratte fjell, og der dronningen blant lakseelver bruser av gårde, mektig og vakker.

Lærdølene er et sterkt folkeferd. Jeg vet det. Er der ofte, i øvre del av kommunen, på en støl på Filefjell dit generasjon etter generasjon gikk til støls med buskapen. Hjem om høsten. Mil etter mil hver vei. Lærdøler er et godlynt folkeferd, men kan også være krasse. Svært kvasse. Ja da, jeg vet man ikke skal generalisere, men de er nå stolte, lærdølene. Og ofte strie.

Det kan komme godt med. Det har kommet godt med. For ei ung jente som ble neddopa og gruppevoldtatt i Hemsedal i mars 2014. Som opplevde å bli trodd av Hallingdal tingrett. Som opplevde nok et overgrep da mindretallet i Borgarting lagmannsrett frifant de tre for voldtekt. Det var du, Andrea, som har måttet gjennomgå dette. Bli knust. Først av de tre kjekke 30-åringene, uskyldshvite som snø. Så av de tre meddommerne som ikke forstår at en neddopa 18-åring kan ha problemer med å motsette seg voksne menns overgrep.

Men du har reist deg igjen, Andrea, som få andre voldtektsofre har greid. Reist deg og omgjort nederlag til seier. Det har flommet over av støtteerklæringer. Det har blitt avholdt støttedemonstrasjoner i mange byer. Og i Hemsedal og Lærdal. Artikler på artikler har hudflettet overgrepsfrifinnelsen. Jeg tar sterkt avstand fra at de tre meddommerne som avgjorde frifinnelsesdommen, har fått trusler på sosiale medier, men jeg kan ikke slutte å undre meg: Mener de tre at det å bli overtalt til å ta dop automatisk betyr ja til samleie? Mener de tre at det å bli med på nachspiel, i sterk dopa tilstand, automatisk betyr ja til samleie? Hvilket antikvarisk kvinnesyn! Meddommerordningen skal sørge for at vi dømmes av våre likemenn. Likemenn med hvilken holdningsballast?

Det har blitt ført vitnebevis for at disse kjekkasene også tidligere har forsøkt å dope ned ei ung jente. Hun ville anmelde, men ble frarådet dette av Oslopolitiet!

Statsadvokat Jan Eivind Norheim som førte saken i de to rundene i lagmannsretten, er uenig i dommen, men sier at dommen ikke kan ankes. Jussprofessor Hans F. Marthinussen har derimot uttalt i Dagbladet at saken burde blitt anket til Høyesterett. Det samme sier ekspert på strafferett ved Universitetet i Tromsø Anett Osnes Fause, professor emeritus Inge Lorang Backer, Anine Kierulf, jurist og postdoktor ved Senter for menneskerettigheter og Andreas nye bistandsadvokat John Christian Elden De mener alle at det er en saksbehandlingsfeil når retten ikke vurderte domfellelse for grov uaktsom voldtekt. Grov uaktsom voldtekt ble innført i straffeloven i 2000 med tanke på de tilfellene der fornærmede har vært ruset, og det kan være vanskelig for retten å bevise om tiltalte forsto at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Nå har i stedet to av de tre mennene vurdert å anmelde deg, Andrea, fordi du har navngitt dem og således krenket privatlivets fred! Hva med din rett til et privatliv i fred, fri for posttraumatisk stresslidelse, påført av de tre? En angstlidelse som har ført til at du ikke har fått begynt på planlagte studier i Oslo.

Men du står rank, Andrea. Vakker og seig som ei Lærdalsbjørk. Du er ikke knekt. Sevjerik, med nye muligheter foran deg. Bjørkesevjen «kan bidra til å reparere ledningsvev» (UiO, Institutt for biovitenskap). Og det vil skje, Andrea! Reparasjonsarbeidet er i full gang.

Min beundring for deg er grenseløs. Hadde vært hyggelig med en kaffekopp i Oslo når du er godt i gang med studiene. Enn så lenge kan vi kanskje møtes på Coop’en på Lærdal? Jeg vurderer da å ikle meg den nyskapte Hemsedalsburkaen, ei rosa T-skjorte med inskripsjon NEI, JEG VIL IKKE HA «FRIVILLIG SEX» OM DU DOPER MEG. Rett nok er jeg antakelig ikke så utsatt, godt over middagshøyden som jeg er. Og så er ikke Lærdal like truet av innvandrere som Hemsedal. Nei, jeg tenker ikke først og fremst på muslimske voldtektsmenn slik Hege Storhaug, i kjent, unyansert stil, utbasunerte om mennenes bakgrunn før den ble kjent. Hemsedals innvandrere kommer ikke først og fremst fra Somalia eller Afghanistan. Hemsedals innvandringsproblem er festgale, kåte, hvite menn fra det sentrale østlandsområdet.

Og så er det nok en ting som for meg er uforståelig: Hvorfor vil ikke disse mennene ha sine navn offentliggjort? De mener jo å ha hatt sex med ei ung, vakker jente, det var aldeles frivillig, og hun var enda til den aktive part. De burde følt seg beæret!

Jeg heier videre på deg, Andrea, og ser på deg som en viktig varsler. Vi vet at rundt 80 prosent av voldtektsanmeldelsene blir henlagt. Tall fra volds- og voldtektundersøkelsen i Norge fra 2014 viser at 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt. Bare 11 prosent anmelder. Hvor mange vil, etter denne dommen, våge å anmelde?

Fritt Ord har tidligere gitt pris til varslere. Hva med neste Fritt Ords Pris? Du, Andrea, vil være en meget verdig vinner.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!