14-06-2018

Kutt statlig sponsing av milliongjeld

Norge bør gjøre som den svenske regjeringen og barbere rentefradraget på boliglån.

Siden midten av 90-tallet har mer tilgjengelige lån, urbanisering, inntektsutvikling m.m. ført til en kraftig og uforsvarlig vekst i boligmarkedet. Penger er billig, lån er lett tilgjengelig og bolig er et attraktivt investeringsobjekt.

Rentefradraget på bolig bidrar til at flere penger er enda mer tilgjengelig for låntakere, uten at man nødvendigvis har flere boliger. Dette presser prisene ytterligere opp. Når staten bidrar med sterke subsidier får folk flest mer penger å kjøpe for. Med det blir rentefradraget et sterkt incentiv for å ta på seg mer gjeld.

Det finnes heller ingen øvre grense for subsidieringen. Fradraget er dermed en stor omfordeling fra den vanlige folk til dem som sitter fint i det. Jo større lån du har råd til å ta opp, jo større kronebeløp får du i fradrag.

Det vil bli verre. SSB mener boligprisene vil øke i tre år og nå en ny topp i 2020. Befolkningsveksten i Oslo vil også fortsette og det er få utsikter til renteøkning.

Som folkevalgte i Oslo snur vi steiner og prioriterer å bygge raskere så flere får plass på boligmarkedet. Nå må staten gjøre sin andel av arbeidet og sette et tak på rentefradraget så vi kan snu utviklingen. Kommunens bidrag blir skadelidende av at staten beholder skattefradraget for gjeldsrenter på bolig.

Begrunnelsen for rentefradraget er at staten skal redusere kostnadene ved å eie bolig slik at det blir et mer tilgjengelig gode. Målet er at alle skal eie sin egen bolig. Slik rentefradraget fungerer i dag virker det mot sin egen hensikt.

Intensjonen er god. Å eie egen bolig sikrer folk mot å være fullstendig avhengig av en utleier for å ha et sted å bo. For det andre gis boligeiere en mulighet for sparing gjennom nedbetaling av eget huslån. For det tredje er det også positivt at mange eier egen bolig fordi flere også da kan være med på velstandsutviklingen vi til nå har sett i boligmarkedet.

Dette forhindrer en økning i ulikhet og gjør at midlene du har for å bo følger utviklingen i det samme markedet slik at du ikke drastisk må endre boform. 23 prosent av unge mellom 25 og 34 år tror nå det vil bli nærmest umulig å eie bolig i fremtiden. Regjeringen bør lytte til sine svenske kollegaer og finansminister Per Bolund som nå bekrefter at svenskene håper å få faset ut ordningen i nær fremtid. Alternativet i økt boliggjeld, kunstig høye priser og A- og B-lag i boligmarkedet er verre.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!