25-07-2017

Kutt bistanden

Vi må gå vekk fra tanken om å gi en prosent av statsbudsjettet til bistand, samt stille krav til hva bistandsmidlene går til.

Norsk bistandspolitikk er preget av en ukontrollert pengebruk til stadig mer abstrakte formål. Det er bred enighet om at Norge skal hjelpe andre land, men det er ikke riktig at nordmenn skal betale for kulturprosjekter i utlandet.

Fremskrittspartiet mener Norge trenger en ny og målrettet bistandspolitikk. Det er på tide å diskutere hvordan flest mulig får hjelp fremfor å ta bistandsbudsjettet til nye høyder. Da må flere unødvendige bistandsprosjekter kuttes. Det første skrittet er å gå vekk fra ideen om at en prosent av statsbudsjettet skal gå til bistand. Tanken om å gi en fastsatt prosentandel til bistand er god. Utfordringen er imidlertid at dette beløpet vokser seg større og større og at begrepet «bistand» blir ansett løsere og løsere. Man kan bruke det offentliges penger helt ukritisk så lenge det går til «bistand».

To eksempler er at Norge blant annet støtter vikingshow og bygging av fuglekasser i land i Europa. Frp mener dette er feil bruk av skattebetalernes penger. Disse midlene burde heller gått til det norske skolesystemet eller skattelettelser til de med lav inntekt. Hvis europeiske land vil ha fuglekasser får de betale dette selv. Norge skal ikke bruke penger i utlandet utelukkende for å nå et abstrakt mål fastsatt av partier på både venstre- og høyresiden. Frp mener bistand skal måles etter hvor mange mennesker som får det bedre, ikke etter hvor mange skattekroner som brukes.

Derfor vil Fremskrittspartiet kutte i bistandsbudsjettet. Det handler om å stanse dagens praksis hvor man tildeler nordmenns penger til abstrakte formål i utlandet. Bistandsmidlene bør fortrinnsvis gå til utdanning og krisehjelp. Det er også grunnen til at Frp i regjering har økt midlene til utdanning i utlandet med over en halv milliard kroner. Slik bygger vi opp kunnskap i utviklingsland som løfter befolkningen ut av fattigdom. Samtidig vil vi spare norske skattebetalere for store summer.

Norge må derfor legge om bistandspolitikken. Det er uakseptabelt at politikere ukritisk sløser med skattebetalernes penger. Vi må gå vekk fra tanken om å gi en prosent av statsbudsjettet til bistand, samt stille krav til hva bistandsmidlene går til. Hvis man ønsker en bistandspolitikk som hjelper mennesker i nød, er Frp valget.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!