26-05-2014

Kursendring 
i Drammen

I en ny rapport anbefaler OECD at Norge gjeninnfører formuesskatten og arveavgiften - tiltak de mener bidrar til mindre sosiale skiller.

Valgkampen for 2015 er offisielt i gang for Arbeiderpartiet. Med ny regjering sist høst er det avgjørende for Arbeiderpartiet å vinne i flest mulig av byene for å ha et solid grunnlag til stortingsvalget i 2017. Drammen Arbeiderparti må vinne tilbake Elvebyen etter 12 år med Høyre ved roret.

Økende klasseskiller mener jeg er et grunnleggende - og dessverre voksende problem - som vi må gjøre alt for å bekjempe. Det må vi gjøre fordi vi vet at større klasseskiller fører til mindre harmoniske samfunn, med blant annet mer kriminalitet.

Vi hører til stadighet at andre land ser til Norge nettopp på grunn av små forskjeller, en harmonisk stat, en god velferdsstat og et velfungerende folkestyre. Samtidig vet vi at klasseskillene øker. Spesielt er det de rikeste som drar raskest fra resten. I en ny rapport anbefaler OECD at Norge gjeninnfører formuesskatten og arveavgiften - tiltak de mener bidrar til mindre sosiale skiller.

Men dette handler ikke bare om de ukloke valgene den nye regjeringen har tatt. På kommunalt nivå handler det om sosiale tiltak overfor de vanskeligstilte og om sosial boligpolitikk. Drammen kommune har gjort lite eller ingenting på disse to områdene de siste årene. Kommunen, med ordføreren i spissen, gjør ingenting for allerede vanskeligstilte, for eksempel hjemløse. Videre vet vi at antall barn som lever i familier med sosialhjelp har økt kraftig.

Boligprisene har fått styre seg selv, med det resultat at prisforskjellene mellom bydelene bare har økt. Ett tiltak for bekjempelse av økte klasseskiller er å legge til rette for en naturlig blanding av folk fra ulike sosiale lag. Dersom samme typer sosiale lag menger seg med hverandre, vil det bare virke selvforsterkende med tanke på økte skiller. Ikke minst er det feilslått politikk med tanke på integrering av innvandrere.

Drammen er en flott by. Fortsetter utviklingen som den har gjort under Høyre vil vi se en mer splittet og ekskluderende by.

Derfor er det viktig å snu politikken i 2015.

Publisert i Dagsavisen Fremtiden samme dag


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!