14-12-2017

Kortversjon

Dette er kortversjonen om den 16. februar 2001:

Da lot Regjeringsadvokaten seg bruke av miljøbyråkratene i Miljøverndepartementets naturvernavdeling og statssekretær Stein Lier Hansen til å forlede en norsk domstol til historieforfalskning med den følge at oppgjøret med den faglige katastrofedisiplinen "politisk biologi" innen norsk rovviltforvaltning ble utsatt på ubestemt tid.
Konsekvens: Konstant unntakstilstand som følge av uklar språkbruk, uklar situasjonsforståelse, uklare målsetninger og uklar lovgivning.
Uhyrlige domsavgjørelser og "rovviltforlik" basert på bevisst skinnenighet.

Finnes det noen journalist i riksmediene som gir oss den lange?
Kan? - Ja
Vil? - Nei
Kanskje noen i ulvesonen?Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!