24-11-2017

Klare regler trengs

Det bør ikke gis andre permisjoner fra stortingsvervet enn sykepermisjoner.

Det er i alle fall kommet noe godt av «sirkus Hagen» denne uka. Det viser at Stortinget trenger å rydde opp når det gjelder valg av medlemmer til Nobelkomiteen og fritak fra stortingsvervet. Det beste for Nobelkomiteens uavhengige stilling vil være at Stortinget ikke valgte kjente politikere. Det bør slås fast som en hovedregel.

Stortinget bør også velge personer med et godt omdømme. Carl I. Hagen har ikke det. Det blir alltid bråk der Hagen er. Det frykter vi det også vil bli i Nobelkomiteen hvis Hagen blir medlem.

De prinsipielle argumentene mot å slippe Hagen fri fra Stortinget deler vi. Han er nylig valgt til vararepresentant. Grunnloven er klar på at Hagen ikke kan gi slipp på det vervet.

Mer problematisk blir det når spørsmålet om permisjon melder seg. Stortinget har nemlig tidligere vært svært slepphendt med å gi permisjoner. Kriteriene har variert fra jobb til jobb og med hvem som har søkt. Høyres Børge Brende ble permittert i sin tid fordi han fikk jobb i World Economic Forum. Tidligere Ap-leder Reiulf Steen slapp ut av Stortinget da han ble ambassadør i Chile. Det var ingen som protesterte da Jens Stoltenberg som gjenvalgt stortingsrepresentant, dro til Nato. Spørsmålet er om noen vil protestere dersom en av dagens toppolitikere i Stortinget søkte om permisjon for å ta en viktig jobb i en internasjonal organisasjon.

Hagen-saken har virvlet opp så mange uklarheter at Stortinget har behov for å skaffe seg nye retningslinjer. Det virker for eksempel søkt at Stortinget skal kunne gi permisjon for å tiltre stillinger i utlandet, men avslå permisjoner for faste stillinger i Norge.

Det bør ikke gis andre permisjoner fra stortingsvervet enn sykepermisjoner. Nye regler bør slå fast at stortingsvervet går foran alle andre hensyn.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!