ANNONSE

12-10-2017

Keiseren (Høyre) er naken

Høyres skolepolitiske talsperson i Oslo bystyre, Saida Begum, bruker Peer Gynt-sitatet «Dikt og forbannet løgn» i en kommentar til skolebyråd Tone Tellevik Dahl. Men når jeg leser Begums innlegg er det ikke til å unngå at et sitat fra H. C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær» melder seg: Keiseren er naken.

Høyre reduserte altså i 2011 den såkalte elevkompensasjonen til 80 %. I valgåret 2015 foreslo Høyrebyrådet selv å øke elevtallskompensasjonen til 85 %. Året etter, da Høyre var kommet i opposisjon, foreslo Høyre å øke kompensasjonen tilbake til 100 %. Dagens byråd av Ap, SV og MDG hadde foreslått 95 %.

Så skriver Begum: «Heldigvis var det større stemning i bystyret for vårt forslag som fikk flertall».

Høyres talsperson omtaler vedtaket som «heldigvis». Det forteller hvor viktig det var at Høyre fikk gjennomslag for å øke kompensasjonen med 95 til 100 %. Men det forteller samtidig hvor uheldig det var at Høyre i 2011 reduserte kompensasjonen fra 100 til 80 % – og beholdt denne 20 % reduksjonen fram til valgåret 2015. Dette er å kle sin egen argumentasjon naken.

Og bedre blir det ikke når Begum begrunner reduksjonen med at pengene ble brukt til å hjelpe utsatte grupper i Osloskolen. Man tok altså penger fra elever som hadde behov for pengene (men som nå «heldigvis» har fått dem tilbake) – og gav dem til en annen svak elevgruppe.

Jeg har bare fulgt Bystyrets politikk via media. Men så vidt jeg har registrert, har alle Høyrepolitikere fortalt at Oslo har midler nok til å løse sine oppgaver – det er ikke behov for eiendomsskatt. Det er greit at Begum her innrømmer at det var feil. For å dekke behovet til svake grupper måtte Høyre ta fra andre svake grupper. Man måtte endog ta fra barn; det forteller med all tydelighet at det var nødvendig å innføre eiendomsskatt.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!