17-09-2014

Jonas Gahr Støre om energi og klima

Støre har snakket om at klima skal ramme inn all politikk. I et foredrag på Blindern forleden fikk vi snarere inntrykk av at det er olje- og særlig gassproduksjon som skal ramme inn politikken.


Universitetet i Oslo hadde invitert Jonas Gahr Støre til å holde et foredrag på Energi og klima-dagene på Blindern 15.9. om «Fremtidens energiløsninger».

For et halvfullt Sophus Lie –auditorium kom Støre med lite nytt og mye gammel partipolitikk som han solgte inn etter beste evne. Støre viste til at hvis vi fortsetter med CO2-utslipp på dagens nivå, vil begeret være fullt om 30 år, og vi styrer mot en katastrofal 4 graders temperaturøkning i dette århundret med fortsatte CO2-utslipp. Noen av hans viktigste poenger var:

 • 2/3 av fossile energiressurser i verden må bli under bakken (men det gjelder først og fremst kull)

 • Støre har ikke ment at 2/3 av norsk olje og gass skulle bli liggende under bakken

 • Norsk olje og særlig gass er en del av løsningen på klimaproblemet (olje ble knapt nevnt utover i foredraget), og gass må erstatte kull.

 • Kullkraft er den største trusselen for klimaet for det er mest kjent og uoppdaget kull i verden

 • Norge er så god på karbonprising at andre land bør følge etter

 • Vi er også god på fangst og lagring av CO2, som er et helt nødvendig virkemiddel

 • Energieffektivisering og byutvikling er en av nøklene til framtidige klimaløsninger

 • osv

Støre viste til Det internasjonale energibyrået (IEA) og oljeselskaper som Statoil og Shell som viktige sannhetsvitner under foredraget. Han nevnte ikke at IEA har vist seg særdeles dårlig til å predikere utvikling av alternative energiformer. Konkrete spørsmål og dilemmaer om energiproduksjon og klima som det følgende ble knapt nok berørt:

 • Norsk gass er viktig for å erstatte kull, men hvordan skal vi få andre land til å velge den?

 • Heller ikke Norge kan ta opp all olje og gass. Norsk gass gir også mye CO2 som atmosfæren må spares for

 • Det investeres for nesten 200 milliarder kroner på norsk sokkel neste år. Investeringer i leting og produksjon har gjerne et tidsperspektiv på 30 – 50 år, langt ut over det som kan være aktuelt innenfor 2 graders- målet for et fossilfritt Norge?

 • En utfasing av norsk olje- og gass-produksjon ble ikke nevnt. Ser ikke Støre for seg en slik helt nødvendig nedtrapping?

 • I generelle vendinger nevnte Støre alternative energikilder. Hvilke prioriteringer er da aktuelle, og hvordan skal dette stimuleres?

 • Staten tar 85% av kostnadene med investeringer på sokkelen gjennom avskrivninger. Hvorfor er det ikke snakk om investeringer i alternative, fornybare energiformer?

 • Norges kullproduksjon på Svalbard er for en bagatell å regne i denne sammenhengen, men ble heller ikke nevnt.

Støre snakket offensivt om klimapolitikk da han gikk på som AP-leder før sommeren. Hadde han kjent til den siste FN-rapporten som Stoltenberg la fram i går, ville kanskje motet hans vært noe større til å være i pakt med det som i dag kreves. Det er vår etterslekt og resten av menneskeheten som må betale for unnfallenheten.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!