ANNONSE
Vis bildetekst
Foto: Foto:Privat

21-11-2017

Jeg bor i bydel «ukjent»

NORDRE AKER: Sissel Sypriansen får ikke ta del i bydelens transporttilbud for eldre.

«Var med på jomfrutur med de rosa bussene. Så fikk Sissel beskjed om at hun bor for langt unna». Overskriften i Nordre Aker Budstikke forrige tirsdag er litt misvisende, da det ikke var meg som var med på jomfruturen, men en annen beboer på Sørbråten. Men jeg fikk altså være med en tur i Ruters nye aldersvennlige transport, de rosa bussene.

Jeg ringte bestillingsnummeret dagen etter, for å prøve tilbudet, men fikk tilbakemelding allerede da at vi ligger utenfor området de dekker. Jeg kontaktet Oslo kommunes sentralbord, og fikk oppgitt at jeg bodde i bydel «ukjent». Dette tok jeg opp med Oslo kommune, men fikk først til svar at vi innenfor Brekke bor i Marka, og er administrert av flere bydeler.


Jeg forlangte at dette ble rettet opp i Bydelsvelgeren og at det skulle stå hvilken bydel vi tilhører. Det skal da sies at det ble korrigert, og nå er rettet opp i. Vi tilhører Bydel Nordre Aker, men jeg har fortsatt ikke fått tilbakemelding om hvorfor vi bare administreres av bydelen. Det å kun bli administrert av bydelen, vil si at det er vi som først risikerer å blir holdt utenfor tilbudene bydelen har. Dette vil ikke bare gjelde oss eldre, men alle beboere som ligger under administrasjon. Det kan også sies at politikerne/bydelen har valgt å tegne et kart som stopper ved Brekke og nedenfor Solemskogen, altså misvisende også for andre enn oss.

Flere testet til å begynne med tilbudet med de rosa bussene, men fikk det samme svaret. Omsider ble det fastslått at vi ligger utenfor området, og Ruter og bydel Nordre Aker ble enige i et møte 27. oktober om å holde oss utenom tilbudet. På det møtet var det ingen av oss eldre som ble invitert, kun leder av Marka eldresenter.

På eldresenteret har vi tatt opp at antall samlede potensielle brukere som holdes utenfor tilbudet er på rundt 70-75 brukere ikke 30-35 som det kom fram i artikkelen i Nordre Aker Budstikke.
At Ruter hevder de har en tett dialog med oss eldre, kjenner vi oss absolutt ikke igjen i. Vi hadde besøk av prosjektleder i bydel Nordre Aker, sammen med spesialrådgiver for helse i Oslo kommune onsdagen etter møtet 27. oktober, hvor de fortalte at vi blir holdt utenfor prosjektet, og at det ville forsøkes å finne andre løsninger. Det er i så tilfelle den tette dialogen som til nå har vært med oss eldre.
Bydelsdirektør Øyvind Henriksen og BU-leder Per Henry Christiansen vil komme på eldresenteret i Maridalen 6. desember, altså 2 måneder etter oppstart.
Ettersom leder av Marka eldresenter har fått et lite hint , så er det ønskelig at vi selv kommer med forslag til hvordan vi kan løse saken. Det vil dermed si at vi eldre i Maridalen, Sørbråten og Solemskogen kan opprette et eget prosjekt i prosjektet.

For oss virker dette helt håpløst, da dette er bydelens prosjekt som også må finne løsning for et tilsvarende tilbud til oss. Vi har allerede i forkant av prosjektet kommet med ønsker som kan gjøre det letter for oss i Marka, og ble derfor veldig fornøyde da de Rosa bussene ville bli et glimrende tilbud. Etter oppstart fant de ut at "Marka er et stort område og dessverre ikke vil kunne inkludere beboere som bor i Marka med lang kjøretid utenfor bussruten. Dette er rett og slett fordi henting og kjøring da vil ta så lang tid at Ruter ikke greier å gi et tilstrekkelig forutsigbart og pålitelig tilbud hverken til beboerne i Marka eller de øvrige innbyggerne i bydelen. Ruter, Aldersvennlig bysatsingen og Bydel Nordre Aker er derfor enige om at Marka ikke inkluderes i piloten. For denne gruppen må en forsøke å finne andre løsninger."

Det er disse uttalelsene som har fått oss til å reagere, og vi skjønner at det er enklest å utelate oss som kun er administrert av bydelen. Ingen andre i bydelen ville funnet seg i å bli holdt utenfor prosjektet.

 Vårt syn på saken er  også at pilotprosjektet blir håpløst å evaluere, da så mange beboere/potensielle brukere holdes utenfor. Vi er også de brukerne som trenger tilbudet mest, og synes det at Oslo kommune liker å kalle seg aldersvennlig derfor faller på sin urimelighet. Det vises heller ikke mye interesse for de offentlige tilbudene vi har i området. Det vil si Gjøvikbanen for oss på Sørbråten og busser i Maridalen og på Solemskogen.

 


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!