NTB scanpix

Illustrasjonsbilde.

Vis bildetekst
Foto:

23-10-2018

Jakten på søvnen

Når foreldre på helsestasjonen får spørsmålet: «Hva har du på hjertet i dag?», er problemer med barnets og egen søvn ofte svaret.

I et innlegg i Dagsavisen under underskriften «Omsorgssvikt i statens regi?», skriver sosialantropolog og pedagog Tonje Jacobsen-Loraas at hun er rystet over boka «Håndbok for helsestasjoner 0-5 år» som nettopp er utgitt. Det som synes å ryste henne viser seg å være en av 58 referanser i det 29 sider lange kapittelet om søvn, altså hva barnelegen Berndt Eckerberg har hevdet om søvn.

Boka ble første gang utgitt i 1989 og er en av flere fagbøker for helsestasjonen, skrevet for helsepersonell. Prinsippene for kunnskapsbasert praksis preger fremstillingen av temaene. I innledningen av søvnkapittelet står det å lese: «Å videreformidle forskning, dele kunnskap og erfaringer samt jevnlig diskutere temaet er hensiktsmessige metoder i kunnskapsbasert praksis». Brukt på denne måten og i en sammenheng er kapittelet ansett som et nyttig grunnlag for diskusjon og læring, både i individuelle konsultasjoner og i grupper på helsestasjonen.

Sannsynligvis har ikke Tonje Jacobsen-Lorås rukket å lese mer enn sitatet hun har gjengitt. På siden etter står det: «Det pågår stadig diskusjoner i media og foreldrefora på nettet om helsepersonell forsøker å tvinge foreldre til å oppføre seg på måter som strider mot deres natur, for å løse barnets søvnvansker. Her må det understrekes at sensitivitet og respekt for hva foreldre selv ønsker er helt grunnleggende i alt arbeid på helsestasjonen».

Annen interessant forskning å referere til er eksempelvis Sivertsen og medarbeideres overraskende funn da de fulgte 1480 nye norske mødre i to år. Forskerne fant at søvnløshet og kort søvnvarighet var vanlig både i og etter graviditeten – hele 41 % av mødrene oppfylte diagnostiske kriterier for søvnløshet to år etter at barnet var født. Hvilke konsekvenser dette kan få for barnet kan man lese mer om i kapittelet.   

Det finnes ingen oppskrift for helsestasjonens veiledning av foreldre om søvn. Helsesøster skal alltid ta utgangspunkt i familien som kommer og deres fremstilling og behov. Det finnes selvsagt ikke en løsning som passer for alle. Det er likevel to grunnleggende prinsipper som gjelder uansett familie: Begrepet søvnvansker benyttes ikke for spedbarn under 6 måneder. Og helsesøstre anbefaler aldri at barn skal ligge og gråte uten noen form for trøst, verken i denne aldersgruppen, eller for eldre barn.

Fruktbar formidling av forskning, praksiserfaring og foreldrenes ønsker kan bidra til at det blir enklere å komme fram til et felles mål.


 


Nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!