IKT I SKOLEN: Nettbrett er på full fart inn i norske skoler. Ved Haugjordet ungdomsskole i    Langhus innførte de ipad allerede i 2013. FOTO: MIMSAY MØLLER

IKT I SKOLEN: Nettbrett er på full fart inn i norske skoler. Ved Haugjordet ungdomsskole i Langhus innførte de ipad allerede i 2013. FOTO: MIMSAY MØLLER

Vis bildetekst
Foto:

22-09-2016

Ipad gjør flere barn frustrerte

Jeg reagerer på at Bærum kommune har innført ipad ved 10 barneskoler og 5 ungdomsskoler.

I Bærum kommune har man fra høsten 2016 innført ipad ved 10 barneskoler og 5 ungdomsskoler, hvor alle barn skal ha hver sin ipad til omfattende bruk i undervisning og lekser. «Satsingen skal følges opp av uavhengig forskning som vil gi kommunen kunnskap om læring i teknologirike omgivelser(…)» Dette fremgår av et skriv fra Bærum kommune med tittelen: «Bedre læring – Pilot digital skolehverdag». Her er det videre listet opp argumenter/visjoner for bruk av ipad i undervisningen, som sier blant annet; elevene skal få økt grad av motivasjon, økt grad av selvfølelse/mestring, økt grad av kreativitet, økt grad av digital kompetanse. Hovedformålet er at skolen må være tidsriktig, og følge samfunnets utvikling.

Det første spørsmålet jeg stiller meg, er hva er disse visjonene (påstandene) bygget på? Som det fremgår over skal satsningen følges opp av uavhengig forskning. Svaret på påstandene ligger altså i fremtiden.

Jeg tror ikke ipad vil øke motivasjon, gi økt grad av selvfølelse, gi økt grad av kreativitet. Jeg tror derimot at barn får motivasjon av en dyktig lærer, av foreldre og omgivelsene. Jeg tror barns kreativitet utvikles når de får bruke kroppen, hender, hodet, sansene for øvrig.

Får barna økt grad av digital kompetanse? Får de ikke det uansett i dag? Min yngste datter på 2 år har allerede knekt koden med ipad og iphone. Hun vet hva de ulike bildene betyr, hvilke apper som kan brukes til hva osv. Hun skiller seg ikke ut blant andre 2-åringer. Barna i dag, som eksponeres for, kall det digitale verktøy, fra de er små, får om de vil eller ei digital kompetanse. De behøver ikke gå på skolen for å fatte hvordan man bruker en ipad. Utvikligen går så raskt at det barna uansett lærer på skolen i dag, vil være erstattet av andre digiale løsninger om 10 år.

Så kan man argumentere med at ikke alle barn vokser opp med digitale verktøy tilgjengelig privat, og at disse har behov for opplæring i skolen. Dette kan selvsagt være en realitet i ulike miljøer. Og der man antar at det er større ulikheter (eller kall det klasseskille) mht. digital utvikling, er det muligens riktig å innføre bruk av digitale verktøy i skolen. I vårt boområde i Bærum tør jeg påstå at alle barn eksponeres for digitale verktøy – om ikke hjemme, så i barnehage, hos venner, på bibliotek og andre arenaer.

Jeg mener at skolen bør være en arena hvor det nettopp er begrenset bruk av digitale verktøy, fordi det er så altomfattende i samfunnet/livet for øvrig. Skolen kan være et pusterom, der man sørger for at barna utvikler sine ferdigheter på annet vis en gjennom IKT.

Jeg tror bruk av ipad kan medføre økt grad av frustrasjon: Man blir sliten i øyne, nakke, kroppen for øvrig, det blir vanskelig å fokusere og konsentrere seg. Man vil oppleve at ipaden svikter, arbeid blir ufrivillig slettet, utstyret blir ødelagt. Den som bruker IKT i hverdagen, vet hvor frustrende det kan være, med nedetid, tapt arbeid, systemsvikt osv. osv. I verste fall kan ipaden gi barna følelsen av å miste kontrollen over sitt eget arbeid. Dette skjer ikke med en fysisk arbeidsbok. I en arbeidsbok er arbeidet lagret, og når arbeidsboken er utfylt, kan barnet bla tilbake i boken og betrakte sitt eget arbeid, og trolig se utvikling i både innhold og skrift.

Jeg tror mange barn i dag opplever uro, rastløshet, nettopp fordi tempo er høyt, og alt så tilgjengelig. Å være på skolen, bruke lærebøker, lese, skrive, tegne, bruke sansene, leke, er mer enn godt nok for å stimulere, motivere og engasjere barn.

IKT lærer de uansett, og det vil følge dem gjennom livet. Barneskolen må ikke innføre ipad i undervisningen for at barna skal få en forståelse av IKT. Fokus må være på fag og læringsplanen, de grunnleggende krav etter opplæringsloven. Med innføringen av læring i teknologirike omgivelser får man et inntrykk av at barna våre blir forsøkspersoner i en mangeårig studie. Jeg frykter misbruk og tap av viktig undervisningstid. Til hvilken nytte? Vi er ikke så avhengige av digitale verktøy som vi liker å tro...

Med mine betraktninger løftes problemstillingen; Hva slags læringsarena skal skolen være? Mitt ønske er at kommunen og skoleledelsen på den enkelte skole prinsippielt tenker langsiktig omkring dette, og finner uavhengige løsninger til det beste for våre barn og deres fremtid.

Det er i alle fall en part som er meget tilfreds med innføringen av ipad i norske skoler; Apple.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!