Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

Vis bildetekst
Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

13-11-2017

Innvandring viktigste sak

Sylvi Listhaug eier innvandringssaken.

Valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning viser at innvandringssaken var dominerende i velgernes bevissthet ved stortingsvalget. Omtrent hver fjerde velger – 28 prosent – mente det var den viktigste saken ved valget. Etter innvandring fulgte på rekke og rad: skatter og avgifter, skole og utdanning, miljø og økonomi/sysselsetting.

Ikke uventet var Fremskrittspartiets velgere mest opptatt av innvandringssaken. 70 prosent av Frps velgere pekte på innvandring som viktigste sak. Ingen av de andre partiers velgere er i nærheten av å plassere innvandring så høyt på prioriteringslista. Til sammenligning svarte 23 prosent av Høyres velgere at det er den viktigste saken og bare 8 prosent av Aps velgere sa det samme. For MDGs og SVs velgere, partier som er mot innvandringsforliket på Stortinget, er tallene henholdsvis 26 og 19 prosent

Valgundersøkelsen viser at Frp, nå som før, «eier» innvandringssaken eller har sakseierskapet til den som valgforskerne sier. Eierskapet har økt siden valget i 2013. Da mente 27 prosent at Frp hadde best innvandringspolitikk. Ved dette valget hadde andelen økt til 35 prosent.

Frps hardkjør på asyl- og innvandringspolitikk i fire år som regjeringsparti, og spesielt Sylvi Listhaugs råkjør i valgkampen, har betalt seg. Betalingen var likevel ikke så god at det løftet Frp ved valget. Det er mer snakk om at innvandringspolitikken holdt partiet flytende. Frp gikk tilbake fra 16,3 prosent ved valget i 2013 til 15,2 prosent i høst.

Tilbakegangen har sammenheng med at Frp ikke har eierskapet til noen andre viktige saker enn innvandring, med unntak av samferdsel der 25 prosent av velgerne mente at Frp har best politikk. Det gamle partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter er heller ikke helt på topp når det gjelder skatte- og avgiftspolitikk. Partiets velgere (30 prosent) mener at skatt er viktig. Men bare 14 prosent av velgerne mente at Frp hadde den beste skattepolitikken.

Valgforskerne Johannes Bergh og Rune Karlsen nevner ikke navn i sin rapport. Jeg mener at vi på bakgrunn av tallene kan hevde at det var innvandringsminister Sylvi Listhaug og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som scoret best blant Frps velgere.

Ap tapte valget fordi partiet mistet sakseierskapet på sentrale områder som helse-, skatte- og sysselsettingspolitikk. Partiet beholdt sakseierskapet når det gjelder eldrepolitikken. Men også her har andelen som mente at Ap har den beste politikken, gått tilbake fra 28 prosent i 2013 til 25 prosent ved dette valget.

Fallet er dramatisk på området sysselsetting der Ap tidligere har stått svært sterkt. Bare 28 prosent mente at Ap hadde den beste sysselsettingspolitikken. I 2009 (det foreligger ikke tall for 2013) mente 61 prosent at Ap hadde den beste politikken. Det bidro til gjenvalg av den rødgrønne regjeringen Stoltenberg. Ved dette valget mente 30 prosent av velgerne at Høyre hadde den beste politikken. Erna Solberg slo Jonas Gahr Støre på hans hjemmebane.

Aps forslag om å øke skatten har ikke slått an hos velgerne. Ved valget i 2013 mente 33 prosent at Ap hadde den beste skattepolitikken. Andelen falt til 25 prosent ved dette valget. Det kan kanskje være en trøst for Ap at Høyre ikke gjør det noe bedre. Da Høyre fikk regjeringsmakten, mente 34 prosent at partiet hadde den beste skattepolitikken. Etter fire år i regjeringen har andelen falt til 26 prosent.

Valgforskerne har påvist at Stoltenbergs regjering tapte valget i 2013 fordi regjeringen hadde mistet tillit på alle valgkampens hovedsaker. Det kalles regjeringsslitasje. Ap tapte dette valget fordi partiet ikke hadde velgernes tillit på valgkampens hovedsaker. Vi har fått et nytt ord: Opposisjonsslitasje.

Sp vant valget fordi fire av ti velgere mente at partiet hadde best distriktspolitikk. Sp hadde også et solid sakseierskap til distriktspolitikken ved forrige valg. Da gikk det helt galt for Sp. Denne gangen kom distriktspolitikken høyt på dagsorden i valgkampen. Trygve Slagsvold Vedum var heldig med timingen.

Skole- og utdanningspolitikk er viktig for mange velgere, særlig for dem som stemte Venstre, SV, Høyre og Ap. Høyre har sakseierskapet til skolesaken. 33 prosent mente at Høyre hadde den beste skolepolitikken. Overraskende nok mente 19 prosent at Høyre hadde den beste miljøpolitikken. På andre plass kom Miljøpartiet De Grønne (MDG) med 14 prosent. MDG er et typisk ensaksparti. Ikke på et eneste område utenom miljø, mente velgerne at partiet hadde best politikk. Det kan forklare hvorfor ikke MDG nådde sperregrensen


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!