08-06-2017

Innbyggere mot utbyggere

Utbyggernes profittønske driver byrådet til å ødelegge velfungerende, historiske bymiljøer i Oslo.

Innlegget er underskrevet av Kjartan Fløgstad, Maria Bock, Roger Solheim, Inger-Lise Myklebust, Tomas Jonsson, Jan Otto Eriksen og Liv Fosså

 

Slik Nydalen Vest er definert i byrådets nye forslag til kommuneplan, omfatter området bebyggelsen mellom Maridalsveien i vest og Akerselva i øst, avgrensa av Ring 3 i nord og den gamle bygrensa mellom Oslo og Aker i sør. Storparten av bygningene er småhus, for det meste oppført på 1900-tallet av og for arbeidere og funksjonærer ved Christiania Spigerverk. Samla er området et godt bevart uttrykk for en viktig side ved Oslos rike industrihistorie. Det særpregede funkisatelieret og boligen til maleren Reidar Aulie, som i sin billedverden mer enn noen andre har uttrykt denne sida av byutviklinga, er fremdeles i god stand. Området består av små tomter og mye grønt, og har et forbausende rikt dyreliv. Ved at Ring 3 her går i bru over Akerselva, utgjør strøket ei naturlig sluse fra Nordmarka inn i byen.

For innbyggerne har Nydalen Vest gjennom mange år vært et stabilt strøk og et godt sted å bo og oppdra barn midt i Oslo by.

Både livskvaliteten og den historiske dimensjonen i dette usnobbete boligområdet er det Byrådet nå vil sette på spill ved å definere nye rammer for utviklinga av bydelen. Hadde Byrådets planer handla om allmenvellet og hensynet til felles beste for byen, hadde vi forstått planene. Men nei, kommunen eksproprierer ikke. I stedet vil byrådet la private utbyggere og spekulanter få skalte og valte med et godt bymiljø, med kortsiktig profitt som rettesnor.

Enda mer sjokkerende er det at byrådet i praksis bøyer seg for utbyggernes ønske om profitt. De kunne ha bygget boliger på en av de 16.000 allerede regulerte tomtene i Oslo, men det vil ikke mange utbyggere, fordi disse tomtene ligger i områder der kvadratmeterprisen er for lav.

Selv om vi som bor her, kanskje kan få økonomisk gunstige tilbud for å selge, er dette et strøk der vi heller vil gjøre vårt for å få byrådet til snu, slik at vi kan fortsette å bo her.

At det er det rødgrønne byrådet med miljøbyråd fra MDG i spissen som står bak dette miljøfiendtlige forslaget, er knapt til å tru.

Utbygginga som alt er gjennomført på de gamle fabrikktomtene i Nydalen, utmerker seg med få grønne lunger og kompakte leilighetsbygg som er for dyre for folk flest. Barna som bor og går på skole her, har knapt et tre å klatre i.

Byrådets forsøk på informasjon har heller ikke vært et oppbyggelig eksempel på åpent demokrati. En fredagskveld fikk et tilfeldig utvalg beboere SMS som eneste informasjon om Byrådets planer. Det herostratisk berømte åpne møtet om den nye kommuneplanen den 22. mai, viste seg ikke å være et åpent, men et lukket møte. Byrådets valg av lokale gjorde at bare 100 interesserte fikk adgang, resten havnet på lange ventelister. Temaet på møtet berører bydeler med til sammen 128.000 innbyggere. Av disse ble under en av tusen bevilget adgang til byrådets informasjon.

Utbyggernes profittønske driver byrådet til å ødelegge velfungerende, historiske bymiljøer i Oslo. Vi motsetter oss disse planene, og krever å bli tatt med på råd på en måte som er folkestyret verdig.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!