ØKT UTSLIPP: Kina har lagt om klima- og miljøpolitikken, men utslippene øker igjen i 2017. FOTO: JASON LEE/NTB SCANPIX

ØKT UTSLIPP: Kina har lagt om klima- og miljøpolitikken, men utslippene øker igjen i 2017. FOTO: JASON LEE/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

16-11-2017

Ingen grunn til å slappe av!

I 2017 ventes utslippene å øke med 2 %, ifølge forskernettverket Global Carbon Project.

Forskere ved CICERO deltar i et omfattende internasjonalt forskernettverk – Global Carbon Project. Siden 2001 har de årlig laget en oversikt over globale CO₂-utslipp. Dette er forskning som publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og som samtidig formidles til et bredt publikum. Årets rapport ble lansert under klimatoppmøtet i Bonn mandag i denne uka og har fått enorm internasjonal oppmerksomhet. De kommer ikke med gode nyheter. I 2017 ventes utslippene å øke med 2 %.

Siden Global Carbon Budget startet opp på begynnelsen av 2000-tallet økte CO₂-utslippene kraftig år for år fram til 2014. I 2015 og 2016 flatet økningen ut til tross for økonomisk vekst og vi hadde forhåpninger om at denne utflatingen skulle fortsette, ja til og med at utslippene skulle reduseres. Men 2017 skuffer. I Kina, som de siste årene har redusert sine utslipp, øker utslippene igjen i 2017. I USA og EU reduseres utslippene mindre enn foregående år. I India øker utslippene med 2 %, men det er lavere vekst enn de siste årene som var på 6 %. 22 land reduserer sine utslipp samtidig som økonomien vokser.

De økte utslippene er dårlig nytt under et klimatoppmøte som skal bringe Parisavtalen videre på et mer forpliktende spor. Vi er lenger unna å unngå global oppvarming over 2 grader Celsius enn vi var i 2015 i Paris. Men to år er knapp tid til å snu en samlet verdensøkonomi. Og selv om vi har en offensiv global klimaavtale er jobben med å gjennomføre den knapt startet.

Er årets vekst i utslipp et midlertidig tilbakeslag eller starten på en ny periode med utslippsvekst? Mye tyder på at vi kan ha håp om bedre nyheter neste år. Og Kina er nøkkelen.

Kina har lagt om sin klima- og miljøpolitikk etter mange år med rundt 10 prosent vekst i årlige utslipp. Det var den viktigste grunnen til at de internasjonale utslippene flatet ut i de tre foregående år. Forskerne sier at det er flere grunner til at utslippene i Kina øker igjen i 2017. Dels har motkonjunkturpolitikk på grunn av lav økonomisk vekst stimulert feil del av økonomien. Dels har lite nedbør i deler av Kina redusert produksjon av vannkraft som kullkraft har erstattet. Dels har provinsene fått større handlefrihet som er brukt til å satse på forurensende tungindustri i strid med sentrale myndigheters mål. Nå tar de sentrale myndighetene i Kina sterkere grep igjen for å sikre målsettingen om dreie kinesisk økonomi i grønnere retning. Det store bildet, sett over flere år, er at Kina har satt i gang en omfattende transformasjon i retning av en lavutslippsøkonomi, selv om 2017 isolert har betydd et lite tilbakeslag. I Parisforhandlingene lovte Kina å snu sin utslippsvekst innen 2030. De har vedtatt en offensiv politikk som gir løfter om at de kan klare det i god tid før det.

Ingen har store forhåpninger til USAs sentrale myndigheter etter at Trump meldte USA ut av Parisavtalen i mars i år. Olje- og gassproduksjonen i USA er forventet å øke i årene som kommer, men kullkraft vil neppe være konkurransekraftig. Fornybarsatsingen i USA fortsetter og mange delstater er offensive selv om føderale myndigheter svikter, men vi kan frykte at USAs samlede utslipp øker neste år.

EU har vedtatt offensive klimamål som nå skal brytes ned på hvert medlemsland. I India er det store spørsmålet om fornybar kraft kan ta veksten i det store behovet for mer energi som folk trenger for å komme seg ut av fattigdom. Også i India er fornybar energi billigere enn ny kullkraft for øyeblikket, men det er usikkert om det vil vedvare.

Det er mange trender som tilsier at avkarbonisering av økonomien er godt i gang. Elektrifisering av bilparken vil bidra til lavere etterspørsel etter olje i verden. Prisen på fornybar kraft har vært sterkt fallende. Prisen på ny solenergi har falt med 70 % siden 2010. I samme tidsrom har prisen på ny vindenergi falt med 25 % og to tredjedeler av all ny kraft i 2016 var fornybar. Prisen på batterier er falt med 75 % i løpet av de siste seks årene og det forventes at batterier vil utvikles med større kapasitet samtidig som prisene fortsetter å falle. Det vil gjøre sol- og vindenergi enda mer anvendbar og attraktiv.

Parisavtalen har satt et klart mål om å unngå global oppvarming over 2 grader celsius og å forsøke å komme ned mot 1,5 grader. Avtalene er bygd opp av nasjonale forpliktelser som nå må konkretiseres og strammes til. Global Carbon Project 2017 understreker alvoret og utfordringen. La oss håpe det fører til nye, offensive og konkrete tiltak som forsterker de trendene vi allerede ser. De var nemlig ikke skapt av marked og etterspørsel i første omgang. For eksempel ble solenergi først kraftig subsidiert av tyske myndigheter, deretter av Kina før prisen ble så lav at solkraft kunne konkurrere uten subsidier. Ingen grunn til å slappe av!


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!