Importen av nye sykler må stanses

Vår kast og bruk-holdning til sykler påfører klimaet unødige belastninger og er ikke bærekraftig, mener Syklistaksjon 2019. I 2017 ble det ifølge Statistisk Sentralbyrå importert 368.0000 sykler til Norge. Nesten alle kom fra Asia.

Vi står i en kritisk situasjon der kloden står i fare for å gå under. Sykling fremholdes som en del av løsningen for å redusere kjøring med bil. 

20 prosent av trafikken i Oslo og andre større byer skal gå med sykkel i 2030, men har noen regnet på hvilke klimabelastninger den stadige utskiftningen av den norske sykkelparken medfører?

Av de vel 324.000 vanlige syklene som ble importert i 2017, ble omkring 93 prosent importert fra Asia. De ble fraktet fra den andre siden av kloden og fordelt utover til sportsbutikker i det ganske land med klimabelastende transport.

Bare fra Kina (inl. Hong Kong) ble det importert 206.232 sykler, fra Taiwan 59.726 og fra Kambodsja 14.478.

Samtidig står det fullt brukbare sykler i kjellere, garasjer og uthus over hele Norge og venter på igjen å bli tatt i bruk. Mange har stått der i tiår og ventet, selv om de ikke har tyve gir og den rette fargen på rammen.

Vårt inntrykk er folk heller kjøper seg ny sykkel enn å stelle litt med sin gamle. Det kan ikke være bærekraftig i en tid da alle må bidra til at kloden ikke smuldrer bort mellom fingrene våre.

Statistisk Sentralbyrås utenlandsstatistikk viser videre at det i 2017 ble importert 43.618 el-sykler. I underkant av to tredjeler av denne importen kom også fra Asia.

Med tanke på at el-sykkelimporten bare vil øke med den nåværende sykkelsatsingen, og at vi dessuten ikke har et stort bruktreservoar av slike tilgjengelig, er det med stor bekymring vi ser på utviklingen fremover.

I dag kan vi også lese i avisene at Stortinget har sagt ja til el-sykler i Oslo-marka, noe som vil gjøre den enda mer attraktiv blant hovedstadens innbyggere.

El-syklene krever store ressurser i produksjon og vi vil komme til å se en stadig higen etter bedre og mer fiffig teknologi i den syklende del av befolkningen.

Syklistaksjon 2019 oppfordrer til besinnelse når det gjelder innkjøp av nye sykler i årene som kommer. 

Vi må også ta innover oss at vi må redusere kravene til våre sykler og heller ta frem den gamle DBS-en til mor eller bestefar og tråkke med helt egen muskelkraft på to eller tre gir, fremfor å hvile oss på importert sykkelluksus fra den andre siden av kloden.

 

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019

Tidligere medlem av Syklistenes Landsforening


Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!