ANNONSE

03-05-2017

Hvorfor nei til EØS?

LO-kongressen må ta inn over seg at et anstendig arbeidsliv er uforenlig med EØS-avtalen og slå fast at LOs egne vedtak forplikter.

I 1992 stilte LO 15 krav for å godta EØS-avtalen. Krav nr. 10 lød: «Norske avtale- og lønnsforhold må gjelde for arbeid i Norge. Vertslandets regler må gjelde som minimum for arbeid i andre EØS-land».

LO-kongressen i mai 2013 vedtok enstemmig at «ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter».

Holship-dommen sier at EØS-avtalen har forrang foran ILO-konvensjoner og at bruk av kampmidler for å framtvinge tariffavtale kan forbys. Verftssaken handler om allmenngjøring av tariffavtaler og utstasjonerte arbeideres rett til reise, kost og losji på linje med norske arbeidere. En høyesterettsdom i 2013 stadfestet dette, men overvåkingsorganet ESA krever at tariffavtaler endres for å tilfredsstille EUs Utstasjoneringsdirektiv. Dette har regjeringen, LO og NHO godtatt.

I tillegg forbyr EØS og Vikarbyrådirektivet å reversere frislippet av bemanningsbransjen, dvs. Norge kan ikke fjerne den viktigste årsaken til sosial dumping. EØS-avtalen forbyr krav om gjennomsnittslønn, pensjonsrettigheter kan ikke tas inn i lov om offentlige anskaffelser og EU ønsker lovbestemt minstelønn i stedet for den nordiske forhandlingsmodellen.

Derfor har fire forbund vedtak på å si opp EØS-avtalen: Transportarbeiderforbundet, El- og IT-forbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Lokomotivmannsforbundet. I tillegg har Handel og Kontor, Jernbaneforbundet og Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet vedtak om reforhandling eller krav om å gå ut av EØS hvis faglige rettigheter må vike for EØS-regler.

Disse forbundene har tatt EØS-virkeligheten inn over seg. Norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge, råderett og medbestemmelse over tariffavtaler er uforenelig med EØS-avtalen.

Hva gjør LO-kongressen?


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!