09-12-2014

Hvem eier sannheten?

Det er budsjettider også i Moss kommune og avisene er fulle av oppslag og leserbrev fra opposisjonen og tillitsvalgte om hvor ille ting er i Moss - sett med deres øyne.

Det er selvfølgelig deres rett å fortelle deres versjon av historien, men jeg er nok veldig ofte uenig. Ser vi på de ulike kvalitetsbarometrene, på KS sine oversikter, på klagesaker og på resultater så ser vi at virkeligheten er en ganske annen. La meg starte med lærlinger. Moss kommune har som et tydelig mål at vi i egen organisasjon skal ha en lærling per 1.000 innbyggere. Det klarer vi. I tillegg kommer alle de lærlingene som jobber i ulike private bedrifter som leverer tjenester for kommunen, som en rekke barnehager og ulike omsorgstilbud. Det betyr at vi totalt leverer langt mer enn måltallet. I tillegg har vi som en av de første kommunene fra 2015 vedtatt krav om lærlingegodkjenning også hos våre leverandører. For å sikre en bedre og tettere oppfølging av våre lærlinger har vi nå vedtatt å gå ut av opplæringskontoret i Østfold for å etablere tilsvarende funksjon i egen organisasjon. Vi mener dette vil gi en bedre oppfølging av lærlingene og en bedring av kvaliteten.

Videre fortelles det at jordmortjenesten i Moss kommune har dårlige kår. Spesielt SVs gruppeleder, som selv er jordmor, er veldig opptatt av å tegne dette bildet. Hva sier fakta oss? Fakta sier at Moss i 2013 har 8 jordmødre per 1.000 fødte. Dette er en økning fra året før. Landsgjennomsnittet er 4,8 per 1.000 barn, Sarpsborg har 4,3 og Fredrikstad 3,4. Dette forteller meg at Moss har en god dekning sammenlignet med de fleste. Når det gjelder helsestasjonen så videreføres driften her i 2015 på samme nivå som i 2014. Samtidig vet vi at tallet på nyfødte går ned fra cirka 400 til cirka 300. Det betyr at det samme antallet ansatte har cirka 100 færre barn å forholde seg til. Det kan ikke bety noe annet enn bedre kvalitet. Ser vi på andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder i 2013 så forteller den at 135 prosent har blitt undersøkt (en kraftig økning fra 2012). Det vil si at 35 prosent av kullet har fått mer enn en undersøkelse. Snittet for Østfold er 102 prosent og for landet 96 prosent. Også disse tallene forteller meg at Moss har en dekning langt over mange andre kommuner.

Ser vi på eldreomsorgen så legger vi ikke inn nye effektiviseringskrav i 2015. Vi viderefører de fleste tiltakene som er iverksatt bortsett fra sykehjemmene våre. Der reduserer vi kravet til effektivisering fra 12 til 6 millioner.

De borgerlige partiene følger de rådene rådmannen gir i sitt budsjettframlegg for 2015 og vedtar dette slik det er framlagt når det gjelder driften av kommunen. Med bakgrunn i dette er jeg trygg på at det vedtaket vi lander på er godt forankret i de respektive fagmiljøer.

Publisert i Dagsavisen Moss Dagblad samme dag


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!