10-11-2013

Hva skjer med de tropiske stormene?

Tyfonen Haiyan har vært en enrom tragedie av ufattelig omfang. Det er viktig å forstå hva som skaper slike hendelser og hva som driver dem for å stå bedre rustet mot slike uvær i fremtiden.

(bilde: NASA)

Vi er nødt til å ta en risikoanalyse og tenke føre-var. På samme måte som forsikringsbransjen, forsvaret (innkjøp av jagerfly), brannvesenet, politi, og helsevesen, må man innføre føre-var-prinsippet i klima og miljøtenkning.

Hva er så sammenhengen mellom tyfoner som Haiyan og klima? Har vi ny innsikt siden jeg skrev om «Orkanen Sandy og boblene» for ett år siden? Jeg tror svaret er 'ja, det har vi'.

Det 'offisielle' synet på tropiske stormer (som inkluderer tyfoner og såkalte «hurricanes») er fremdeles gitt av FNs spesialrapport om ekstremhendelser i vær og klima (som går under betegnelsen «SREX»). Den er i stor grad baserte på resultat av relativt grove klimamodeller, og tilsier at antall tropiske orkaner ikke ventes å øke, men at de kraftigste kan bli enda sterkere.

Vi vet imidlertid at disse klimamodellene ikke treffer helt på alle detaljene, og at de ikke er nøyaktig nok når det gjelder beskrivelsen av regionale trekk. Dette kom godt frem på en internasjonal klimakonferanse, som ble holdt i Brussel i forrige uke (i regi av FNs klimpanel (IPCC), World Climate Research Programme (WCRP) og Europakommisjonen).

Klimamodellene gjenskaper tropiske orkaner, men de er unøyaktige når det gjelder havenes overflatetemperaturer. De har også en lei tendens til å skape et dobbelt bånd med skyer langs ekvator isteden for ett (såkalt «Intertropiske konvergenssonen» ), og fenomenet El Niño Southern Oscillation (ENSO) er ikke helt riktig med hensyn til utstrekning, amplitude og frekvens.

Disse fenomenene har mange mekanismer til felles med tropiske orkaner, og det er fremdeles et åpent spørsmål om disse klimamodellene er tilstrekkelig nøyaktige for å fange opp trender i stormstatistikken.

På en annen side vet vi at når man gjør beregninger med høyere oppløsning (som krever langt større ressurser, men er greit for beregning av kortere perioder), kan modellene gjenskape de tropiske stormene svært nøyaktig. Det viser den europeiske værmodellen som fanget opp «Hurricane Sandy» syv dager før den traff New York. En av klimamodellene som blir beskrevet i rapporten til FNs klimapanel er en grovere variant av denne modellen.

Selv tror jeg at antall tropiske orkaner kommer til å øke når arealet med varmt hav (varmere enn 26 grader) øker. Jeg har selv analysert tropiske orkaner, men mine resultater ble av en eller annen grunn ikke fanget opp av SREX-rapporten. Forskningsmiljøet rundt tropiske stormer er imidlertid preget av store uenigheter og et stormfullt temperament.

En ny forskningsrapport om ekstremvær i Europa viser at forsikringsindustrien kan dokumentere en økende trend i naturskader forbundet med ekstremvær, og da spesielt i Asia.

Tropisk stormer hører til i fjerne strøk, og Norge anses for å være skånet for det verste uværet man forventer i kjølvannet av en global oppvarming. Men for noen uker siden, fortalte en nederlandsk kollega meg at de har nylig gjort noen beregninger med en klimamodell med veldig høy oppløsning, og kom frem til at superstormer som «Sandy» godt kan nå Norge.

Hele CORDEX2013-konferansen er tilgjengelig som videoopptak.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!