28-03-2017

Høyres røvertokt

Det må snart bare være Høyre som ikke har fått med seg at tidlig innsats ble lovfestet allerede i 2008.

I Dagsavisen 21. mars forteller Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at hans nye stortingsmelding er «selve startskuddet for en ny stor reform i norsk skole». Den nye reformen er tidlig innsats i skolen.

Det må snart bare være Høyre som ikke har fått med seg at tidlig innsats ble lovfestet allerede i 2008, og at hele Skole-Norge har jobbet med å erstatte vente-og-se-holdninger med tidlig innsats i mange år allerede.

Arbeidet for tidligere innsats har gitt resultater. Det er nemlig bare fire måneder siden den samme Røe Isaksen solte seg i glansen av norske tiåringers gode skoleresultater i matematikk og naturfag. Den internasjonale TIMSS-undersøkelsen viste nemlig at det bare var to land i Europa som presterte bedre enn norske tiåringer i matematikk. Resultatene var gode også i naturfag.

Dette har selvfølgelig ikke kommet av seg selv, men handler om at skoleledere, lærere og kommuner har arbeidet etter prinsippet om tidlig innsats i mange år allerede. Selv om det ikke passer så godt inn i den historien Høyre prøver å konstruere, tok Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen langt større grep for tidlig innsats enn det Høyre nå varsler:

• Vi innførte en plikt til tidlig innsats i skolen, som er forankret i opplæringsloven § 1-3 og 5-4.

• Vi ga 1 milliard kroner hvert år fra 2010 til flere lærere på 1.–4. trinn.

• Vi økte timetallet på 1.–4. trinn i norsk, engelsk og matematikk med 190 timer.

• Vi innførte kartleggingsprøver i lesing, engelsk og regning på 1.–4. trinn for å fange opp elever som lå under en bekymringsgrense.

• Vi erstattet allmennlærerutdanningen med en ny og spesialisert utdanning for barneskolen.

I 2015 gikk Arbeiderpartiet i Oslo til valg på en enda tidligere innsats gjennom å innføre «intensiv oppfølging tidlig i skoleløpet», slik det står i programmet vårt. Intensivoppfølgingen ble satt i gang dette skoleåret, og retter seg mot elever som blir hengende etter eller trenger ekstra trening i livsferdigheter som språk, lesing, regning og skriving.

Jeg synes det er bra at Høyre, riktignok mange år etter Skole-Norge, har fått øynene opp for tidlig innsats og viktigheten av en god start på skoleløpet. Deres politiske røvertokt med kopi av Arbeiderpartiets skolepolitikk kan jeg også leve med. Men det er ikke greit at vi har en kunnskapsminister som forfalsker historien om tidlig innsats og fullstendig overser den jobben som kommuner, skoleledere og lærere har gjort for tidligere innsats gjennom mange år.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!