09-03-2017

Høyres hvileskjær

Høyres Saida Begum og Eirik Lae Solberg etterlyser i Dagsavisen 2. mars mer jubel fra Arbeiderpartiet i skolepolitikken, og er skuffet over at jeg ikke har kommentert en SSB-rapport om skoleresultater.

For det første styrer jeg ikke selv hvilke rapporter som media gir meg anledning til å kommentere, og for det andre har jeg faktisk kommentert rapporten. Jeg fremhever dessuten den jobben skoleledere og lærere gjør hver dag ute i skolen og de systemene de har utviklet for å løfte alle elever.

Det er grunn til å minne om at det var Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen som innførte systemene som legger grunnlaget for oppfølgingen av elevene i Osloskolen. Kartleggingsprøver, dagens system med nasjonale prøver, flere skoletimer de første skoleårene og plikten til tidlig innsats ble innført av oss. Men det vil aldri være dette i seg selv som gir den enkelte elev mulighet til å strekke seg lenger, slik Høyre synes å tro. Skolene må faktisk også ha handlingsrom til å følge opp elevene. Med Høyre ble handlingsrommet mindre og mindre. De fire siste årene Høyre styrte Osloskolen ble budsjettet krympet med 300 mill. kroner, blant annet fordi Høyre bevilget bare 80 prosent av kostnaden for nye elever.

Jeg vet at gode resultater i skolen kommer ikke av seg selv, og etter å ha besøkt over 50 osloskoler vet jeg at mange av dem burde hatt et langt større handlingsrom til å være tett på elevenes læring. Derfor har vi brutt Høyre-byrådets kuttkultur, og igjen betaler vi 100 prosent av kostnaden for nye elever. Vi gjennomfører dessuten store programmer for å løfte Osloskolen opp én divisjon, blant annet for bedre kvalitet og økt deltakelse i Aktivitetsskolen og for intensivoppfølging av elever som blir hengende etter. Så mens Høyre lener seg tilbake og mener at jobben er gjort, har jeg nok å gjøre med å bygge et sterkere lag rundt elevene våre. Det vet jeg våre dyktige skoleledere og lærere setter pris på.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!