ANNONSE

27-09-2016

Høyre vil ikke selge arvesølvet

I en kronikk fredag argumenterer Erik Fleischer mot forslaget fra Høyres programkomité om å delprivatisere Statkraft. Han mener inntektene fra de norske vannfallene bør tilfalle norske skattebetalere. Høyres programkomité er enig!

Det er uaktuelt å selge arvesølvet. Derfor innebærer forslaget at Statkrafts norske vannkraftverk skal skjermes fra en eventuell delprivatisering av selskapene. Verdiene de norske vannfallene skaper skal tilfalle staten direkte. Høyre har heller ikke foreslått å røre hjemfallsretten.

Slik det er i dag gjør Statkraft risikofylte investeringer i utlandet, finansiert med inntektene fra norsk vannkraft. Flere av disse investeringene har gitt dårlig avkastning, og selskapet har skrevet ned 15–17 mrd. kroner de siste årene.

Modellen programkomiteen i Høyre foreslår innebærer at staten ikke skal bære all risiko ved Statkrafts internasjonale investeringer. I stedet ønsker vi å invitere private aktører inn. Det vil gi mindre risiko for norske skattebetalere. Samtidig vil en slik modell ikke avskjære muligheten for å bruke kompetansen Statkraft har fra Norge til å satse internasjonalt.

Forslaget er fortsatt ikke behandlet av Høyres landsmøte, og er dermed ikke å anse som vedtatt Høyre-politikk. Intensjonen bak forslaget er imidlertid tydelig: Høyres programkomité ønsker en modell som sikrer at inntektene fra vannkraftverkene skal tilfalle skattebetalerne, samtidig som vi sørger for en fornuftig risikospredning ved Statkrafts internasjonale investeringer.

Vi har en åpen programprosess i Høyre, og mottar gjerne innspill til hvordan intensjonene i vårt forslag bedre kan ivaretas gjennom andre modeller. Fleischer kan som alle andre komme med innspill. En skyggedebatt som gir inntrykk av at Høyre ønsker å selge vannkraftverkene og har satt inn en styreleder for å sikre dette, er i så måte et lite konstruktivt innspill.

Jeg kan imidlertid forsikre Fleischer om at eventuelle endringer i eierskapet av Statkraft ikke vil gjøres før grundige utredninger er gjennomført, slik at intensjonen bak forslaget blir ivaretatt.

Delprivatisering av Statkraft vil med andre ord gi risikoavlastning for norske skattebetalere og større kraft til å satse ute. Forutsetningen for å gjøre dette, er at vi skjermer de norske vannkraftverkene, og den evigvarende ressursen de representerer, til glede for fellesskapet og fremtidige generasjoner.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!