ANNONSE

05-09-2016

Høyre vil ikke selge arvesølvet

Modellen programkomiteen i Høyre foreslår innebærer at staten ikke skal bære all risiko ved Statkrafts internasjonale investeringer.

I en kronikk mandag argumenterer Øystein Noreng fra BI mot forslaget fra Høyres programkomité om å delprivatisere Statkraft. Han mener inntektene fra de norske vannfallene bør tilfalle norske skattebetalere. Høyres programkomité er enig! Det er uaktuelt å selge eller delprivatisere arvesølvet. Derfor innebærer forslaget at kontantstrømmen fra de norske vannfallene skal tilfalle staten direkte.

Noreng har imidlertid noen gode poenger. Han påpeker at «risikofylte investeringer i utlandet har blitt finansiert ved inntektene fra norsk vannkraft», og viser til milliardinvesteringer som Statkraft har gjort utenfor Norge. Disse investeringene har ifølge Noreng gitt dårlig avkastning, og han mener derfor at det er på tide med en opprydning i den norske stats engasjement i energisektoren.

Modellen programkomiteen i Høyre foreslår innebærer at staten ikke skal bære all risiko ved Statkrafts internasjonale investeringer. I stedet ønsker vi å invitere private aktører inn. Det vil gi mindre risiko for norske skattebetalere, i tråd med Norengs intensjoner, og større kraft, åpenhet og forutsigbarhet i satsingen ute.

Alternativet som ofte foreslås i debatten om Statkraft er å skille selskapet i en innlandsvirksomhet og en utlandsvirksomhet. En slik modell har en vesentlig svakhet, ved at kompetansen fra den norske vannkraftvirksomheten ikke kan benyttes til å gjøre fornuftige investeringer internasjonalt. Høyres programkomité foreslår en modell som både ivaretar arvesølvet for fellesskapet, samtidig som selskapets samlede kompetanse forblir intakt.

Kraftmarkedet er i stor omstilling, og store kraftgiganter som e.on, RWE og Vattenfall har tapt titalls milliarder de siste årene. Statkraft har også måttet ta store nedskrivninger (15-17 milliarder kroner) de siste årene. Utviklingen gjør at gårsdagens løsninger ikke fungerer i møte med fremtidens kraftmarked. Statkraft har potensial til å bli en internasjonal gigant innen fornybar energi, og dermed bidra til å gjøre en enda større forskjell i det grønne skiftet. Derfor håper vi flere er villige til å ta debatten om hvordan vi best kan ruste Statkraft for fremtiden, men vi er tydelige på én ting: Enhver ny modell for Statkraft forutsetter at vi skjermer den norske vannkraften til glede for fellesskapet og fremtidige generasjoner. Arvesølvet er ikke til salgs.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!