16-08-2017

Høyre er idrettspartiet

Aps Zaineb Al-Samarai kom tidligere i uken med gale påstander om Høyres idrettspolitikk. Vi beskyldes for å ikke jobbe mot spillekkasje til ulovlige spillselskaper. Dette stemmer ikke.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Svein Harberg, stortingskandidat for Høyre i Aust-Agder

 

Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats.

Aps Zaineb Al-Samarai kom tidligere i uken med gale påstander om Høyres idrettspolitikk. Vi beskyldes for å ikke jobbe mot spillekkasje til ulovlige spillselskaper. Dette stemmer ikke. Høyre/Frp-regjeringen la nettopp frem en omfattende spillmelding. Denne anbefalte både tiltak for å forhindre ulovlig spillreklame på nett, mer rettferdig fordeling av spillemidlene, og videreføring av enerettsmodellen.

Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet. Høyre vil bygge opp under det frivillige arbeidet og sikre gode vilkår for idretten. Deltagelse i idrett, friluftsliv og annen frivillighet skaper engasjement, integrering og styrker lokaldemokratiet. Idrett, friluftsliv og annen frivillighet gir positive opplevelser og bidrar til å forbedre folkehelsen.

Høyres idrettsutvalg er stolte av samarbeidet vi har hatt med Idretts-Norge det siste året. Vi har lyttet til idretten og vi er opptatt av å ha en uavhengig idrett med åpenhet i bevilgninger og organisering. Vi er partiet som hele tiden løfter idrettsdebatten og bidrar til bedre rammevilkår for idretten.

Vi i Høyre deler Zaineb Al-Samarais engasjement for idretten, og vi vil gjerne diskutere politiske virkemidler. Men å komme med feilaktige beskyldninger tjener ikke debatten – og i hvert fall ikke idretten.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!