Groruddalen til Aker

Oslo Høyre er klar på at de 4 Groruddalbydelene skal til nye Aker sykehus og at Aker skal bygges så fort som rå er.

Rismyhr og Werner-Eriksen er bekymret for HSØs planer og vi deler den bekymringen.

I Oslo bystyres høringssvar til HSØs Utviklingsplan 2035 ønsker vi en annen fordeling av bydelene enn det som er planlagt av HSØ. Vi ser at Ahus trenger avlastning og derfor bør flytting av de tre bydelene Stovner, Alna og Grorud prioriteres i den store flyttekabalen, og at Bjerke overføres til nye Aker. I tillegg ønsker vi at Sagene bydel forblir på Lovisenberg og at Psykisk Helsevern for Sagene også flyttes til Lovisenberg. Vi mener at fordelingen av bydeler til sykehusene skal følge i størst mulig grad det vi kaller sektorprinsippet, som enkelt sagt betyr at bydeler som har mye til felles sogner til samme sykehus. I den sammenheng er det klart at de 4 bydelene i Groruddalen bør tilhøre samme lokalsykehus.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!