17-08-2016

God integrering kan minske barnefattigdom

Fire av ti barn av innvandrere i Oslo lever i fattigdom, viser nye tall fra SSB.

I Dagsavisen 4. august roper finansbyråd Robert Steen varsku for barnefattigdom i Oslo. Steen sier at en av de tingene som overrasket ham i politikken, er alle de fattige barna som finnes i Oslo. At Steen måtte inn i politikken for å få et bilde av virkeligheten i Oslo, må stå for hans egen regning. Han bruker heller ikke noe spalteplass på å fortelle at mange av disse barna kommer fra minoritetsfamilier. Ser man på oversikten fra SSB som Dagsavisen publiserte samme dag over barnefattigdom har Ullern 4,7 %, og til sammenligning har Stovner 27,3 %. Fire av ti barn av innvandrere i Oslo lever i fattigdom, viser nye tall fra SSB. 74 prosent av barn av somaliske foreldre lever i fattigdom, viser nye tall. Mange barn av innvandrerforeldre lever i husholdninger med lav yrkestilknytning, og mange lever på sosiale stønader. Å fjerne holdninger innad i familiene slik at kvinnene i familiene kan delta i yrkeslivet, er meget viktig. Oslo Frp har også lenge vært en forkjemper for at kontantstøtten må fjernes. Til høsten skal regjeringa også komme med en tiltakspakke for å gi gratis halvdagsplass i SFO for lavinntektsfamilier. Kommuner og organisasjoner får i 2016 164 millioner kroner i tilskudd til ferie- og fritidsopplevelser og annet for 50.000 barn og unge. Jeg håper at flere av byrådets byråder erkjenner virkeligheten i Oslo også, og at Oslo kan styres på en ansvarlig måte.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!