:#METOO: Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng på pressekonferansen (02.01.2018) etter sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet, der varslersakene mot nestleder Trond Giske var tema. FOTO: ERLEND DALHAUG DAAE/NTB SCANPIX

:#METOO: Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng på pressekonferansen (02.01.2018) etter sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet, der varslersakene mot nestleder Trond Giske var tema. FOTO: ERLEND DALHAUG DAAE/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto: ERLEND DALHAUG DAAE/NTB SCANPIX

12-07-2018

Gjennomslag i en urolig tid

De politiske alternativene vil bli tydeligere.

I skrivende stund er det sommer, og for de fleste av oss - ferie! Det er en stund siden det politiske halvåret ble avsluttet, og det er en stund til det neste begynner. Og nettopp da er det meningsfullt å se etter lærdommer fra vinteren og våren for å forberede oss til høsten. Min spådom; politikken kommer i sentrum, og alternativene blir tydeligere i norsk politikk.

Først om halvåret bak oss: For Arbeiderpartiet må det innrømmes; det har vært et krevende år. Valgnederlaget svei og MeToo-saken traff oss midtskips. Det tok, og måtte ta, tid å komme videre fra det.

Samtidig er det andre erfaringer som gir håp. Det ble også et halvår der fant sted mye godt politisk arbeid. Vi fikk gjennomslag for viktige poster i vårt program. Vi fikk ikke bare fremmet forslag, vi fikk de andre i opposisjonen med oss på å danne flertall. Dette er gledelig og det forplikter.

Det aller viktigste for meg er at det jobbes godt i Arbeiderpartiet med det aller viktigste: Å stå på for de 800.000 menneskene som stemte på oss ved forrige valg. De stemte på en annen politikk enn høyresidens. De sa nei til kutt i fagforeningsfradrag og mer midlertidighet som gjør arbeidslivet mer utrygt. De sa nei til usosiale skattekutt som øker de økonomiske forskjellene. De sa nei til privatiseringsreformer som nå gjør at mange offentlige sykehus mister nøkkelpersonell til private klinikker, som jeg nylig fikk se i Telemark.

Dette Stortinget har i viktige saker vist fram et annet flertall enn det forrige. La meg gi tre eksempler. Det viktigste først: Arbeidsliv.

I flere deler av arbeidslivet har vi sett en økning i bruken av innleid arbeidskraft. Det vil vi til livs. Arbeiderpartiet er vanlige folks parti, for folk som er i jobb, for alle de som vil i jobb. Når vi nå har strammet kraftig inn på adgangen til å bruke innleid arbeidskraft, handler det om arbeidshverdagen til vanlige folk. Det handler om trygghet for inntekt, forutsigbarhet for familieliv og frihet til å kunne si fra om uakseptable forhold på jobben. Alt dette blir truet av økt bruk av innleie. Dette har vi, sammen med andre opposisjonspartier, klart å sette en grense for.

For det andre: Vi har fått til viktige gjennomslag for at velferdsstaten skal være fellesskapets ansvar. Vi har begrenset høyresidens privatiseringsiver. I første omgang gjelder dette barnevernet, der det nå skal bli 40 prosent ideelle aktører frem mot 2025. Andelen ideelle skal økes uten at det går utover de offentlige aktørene. Altså er det de private kommersielle aktørene som skal begrenses. Det er et viktig skritt på veien mot at profitt og butikk ikke får prege et område hvor vi finner noen av de svakeste og mest sårbare menneskene i vårt samfunn. Arbeiderpartiet har også fått flertall for å kartlegge pengestrømmene i offentlig finansiert velferd og for at medarbeidere i private barnehager får lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med offentlige barnehager.

For det tredje: Norge står om få år foran en situasjon der antallet eldre øker kraftig. Kommunene trenger drahjelp til å ruste opp eldreomsorgen, både den hjemmebaserte omsorgen og sykehjem. Høyre og Frp foreslo å stoppe tilskuddet til kommuner som vil rehabilitere eldre sykehjem og omsorgsboliger for å gi de eldre et verdig og godt tilbud. Høsten 2017 tvang Arbeiderpartiet og opposisjonen Høyre og Frp til å snu.

Høsten vil komme fort og den blir spennende. Vi ser et annet stortingsflertall som i gode stunder samler seg om å utvikle norske fortrinn; at felleskapet tar ansvar for å sikre velferdstilbud av høy kvalitet til alle, at det finnes alternativer til privatisering, at vi kan ta sterkere grep for å få de utenfor arbeidslivet inn i aktivitet, at vi kan ta mer håndfaste skritt for å kutte klimagassutslippene, for å nevne noe.

Til høsten skal KrF velge side i politikken. Også de må vurdere spørsmål om gjennomslag og de må vurdere spørsmål om verdier i politikken; om menneskeverd, solidaritet og fellesskapets og frivillighetens rolle. Det blir en viktig avklaring.

Av saker vil jeg trekke frem to. Pensjon fra første krone innen ordningen med obligatorisk tjenestepensjon, er en svært viktig sak for oss. Her overlot partene i arbeidslivet dette til oss politikere i lønnsoppgjøret i vår. Til høsten skal saken avgjøres i Stortinget. Dette er svært viktig for vanlige folk og for rettferdig fordeling. I dag er de på korte kontrakter, midlertidige kontrakter, i deltidsjobber, og kvinner som kommer dårligst ut, om lag en million av oss. Det vil vi gjøre noe med.

Og så skal Stortinget – igjen – behandle en rapport fra Riksrevisjonen om manglende sikring av terrormål i Norge. Riksrevisjonens rapport om objektsikring viser en regjering som har sviktet i arbeidet med å sikre viktige samfunnsmål mot terror. Det er svært alvorlig og høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen i slutten av august vil bli viktig for å avdekke hvor langt statsminister Erna Solberg og Regjeringen har gått i å «sminke» bildet av manglende gjennomføringskraft på beredskapsområdet – for å låne det treffende utrykket KrFs Hans Fredrik Grøvan har brukt.

Det blir en svært interessant høst på Stortinget. Vi skal være klare.

God sommer!


nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!