ANNONSE

20-03-2017

Gjør statsbudsjettet til et frivillighetsbudsjett

Norge står overfor vesentlige utfordringer i årene framover i helse- og omsorgssektoren, inkludering i arbeidslivet, integrering av flyktninger og frafall i skolen.

Det er ingen tvil om den samfunnsrollen frivillig sektor har − fra å bidra til forbedring av enkeltmenneskers liv, til utvikling av lokalsamfunn. Norge står overfor vesentlige utfordringer i årene framover i helse- og omsorgssektoren, inkludering i arbeidslivet, integrering av flyktninger og frafall i skolen. Det er nettopp i disse hverdagstilbudene frivillig sektor kan bidra mest. Kulturministeren bør derfor gjøre statsbudsjettet i 2018 til et frivillighetsbudsjett. Kun enkle grep skal til for å løfte sektoren videre:

Mer forutsigbar økonomi

Frivillig sektor får kompensert MVA etterskuddsvis etter søknad, en treffsikker ordning som brukes av over 20.000 frivillige organisasjonsledd. Men med dagens ramme på 1,32 mrd. kr. får organisasjonene avkortet tilskudd, og mangler ca. 240 mill. kroner. For frivillig sektor er ordningen med momskompensasjon en viktig del av rammevilkårene. Men rammene må være store nok til å dekke alle søknader fra virksomheter som har rett til kompensasjon.

Rette opp skjevheten i skatteincentivene

Strukturert samarbeid mellom frivillige og næringslivet blitt en stadig viktigere basis for gode tilbud. Her vinner alle, vi ser en kompetansestrøm som går begge veier. Regjeringen må derfor gjøre nødvendige justeringer i lovverket for at sponsorsamarbeid lønner seg bedre skattemessig. Gaveforsterkningsordningen er et godt tiltak for å få flere private bidragsytere til å investere i frivillig sektor. Men markedsføringskostnader til idrett foretrekkes ofte framfor bidrag til frivillig arbeid fordi det er fradragsberettiget. Dessuten bidrar ikke ordningen knyttet til langsiktig samarbeid mellom frivilligheten og næringslivet, her må det gjøres gode grep.

Tydelig samfunnsrolle i integreringen

Frivilligheten er helt avgjørende for integrering av innvandrere. En ramme på 100 millioner rettet mot frivilligsektor vil bidra vesentlig til at frivillige organisasjoner kan møte flyktninger i en vanskelig situasjon og gi dem en bro inn i det norske samfunnet.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!